»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 22/9/2022 03:28

VietinBank Hoàn Kiếm mời thầu Gói thầu “Sửa chữa Phòng Giao dịch Hồ Gươm”

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm (VietinBank Hoàn Kiếm) thông báo kế hoạch mời và lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia Gói thầu “Sửa chữa Phòng Giao dịch (PGD) Hồ Gươm”.

Thông tin chi tiết như sau:

1. Thông tin bên mời thầu:

- VietinBank Hoàn Kiếm.

- Địa chỉ: Tầng 1, 2, 4 số 25 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 0243 9230 588.

- Mã số thuế: 0100111948-067.

2. Thông tin Gói thầu:

- Tên Gói thầu: Sửa chữa PGD Hồ Gươm.

- Loại Gói thầu: Hỗn hợp.

- Nội dung Gói thầu: Sửa chữa PGD.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong quý III/2022.

3. Nguồn vốn: Chi phí của VietinBank Hoàn Kiếm.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

5. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu (HSYC): Từ 9h00 ngày 26/9/2022 đến hết 9h00 ngày 30/9/2022 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm phát hành HSYC:

- VietinBank Hoàn Kiếm.

- Địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính; tầng 2 số 25 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 0243 9230 588.

- Giá bán 1 bộ HSYC: Miễn phí.

7. Thời điểm đóng, mở thầu:

- Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 30/9/2022.

- Thời điểm mở thầu: 9h30 ngày 30/9/2022.

- Địa điểm mở thầu: VietinBank Hoàn Kiếm. Địa chỉ: Tầng 2 số 25 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

VietinBank Hoàn Kiếm sẽ có văn bản thông báo nhà thầu trúng thầu đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng theo đúng quy định.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Hoàn Kiếm

null - VietinBank