»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 13/4/2023 11:29

VietinBank Bình Phước thông báo kế hoạch mời thầu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Phước (VietinBank Bình Phước) thông báo kế hoạch mời và lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực, khả năng tham gia Gói thầu “Mua sắm thuê dịch vụ bảo vệ tại trụ sở và các phòng giao dịch thuộc VietinBank Bình Phước”.

Thông tin chi tiết như sau:

1. Thông tin bên mời thầu:

- Chủ đầu tư: VietinBank Bình Phước.

- Địa chỉ: 622 quốc lộ 14, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Điện thoại: 0271 3870 859.

- Mã số thuế: 0100111948-072.

2. Thông tin Gói thầu:

- Tên Gói thầu: Mua sắm thuê dịch vụ bảo vệ tại trụ sở và các phòng giao dịch thuộc VietinBank Bình Phước.

- Loại Gói thầu: Mua sắm.

- Nội dung chính của Gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 1/5/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

3. Nguồn vốn: Chi phí hoạt động của VietinBank Bình Phước.

4. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 8h00 ngày 14/4/2023 đến 13h30 ngày 17/4/2023 (trong giờ hành chính).

5. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu:

- Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Bình Phước.

- Địa chỉ: 622 quốc lộ 14, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Điện thoại: 0271 3870 859.

6. Giá bán 1 bộ hồ sơ yêu cầu: Miễn phí.

7. Thời gian đóng thầu: 13h30 ngày 17/4/2023.

8. Thời gian mở thầu: 13h40 ngày 17/4/2023.

VietinBank Bình Phước sẽ có văn bản thông báo nhà thầu trúng thầu đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng theo đúng quy định.

Các thông tin liên quan đến Gói thầu vui lòng liên hệ: Phòng Tổ chức hành chính, VietinBank Bình Phước. Điện thoại: 0271 3870 859.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Bình Phước

null - VietinBank null - VietinBank