»

Giá vàng giao ngay thế giới 15h00' ngày 30/11: 214.76 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 15h00' ngày 30/11 mua: 53.35 nghìn đồng/chỉ, bán: 53.92 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 30/11: VN-Index: 1003.08  -7.14 HNX-Index: 147.70 -0.46 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 23/10/2020 09:11

Tham luận của Đ/c Lê Đức Thọ - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 19 - 21/10/2020 tại Hà Nội. Tại Đại hội, đại diện Đảng bộ VietinBank, đồng chí (đ/c) Lê Đức Thọ - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Khối DNTW nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) VietinBank đã trình bày tham luận với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tổ chức gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội”. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn bài tham luận này.

>> Đoàn Đại biểu Đảng bộ VietinBank tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III >> Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
Đ/c Lê Đức Thọ - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW nhiệm kỳ 2015 -2020, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank trình bày tham luận tại Đại hội (Ảnh:TL)

Kính thưa đ/c Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư TW Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương!

Kính thưa các đ/c lãnh đạo!

Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

Kính thưa các đ/c đại biểu!

Kính thưa Đại hội!

Đoàn Đại biểu Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) bày tỏ sự nhất trí cao với Báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội. Thay mặt Đảng bộ VietinBank, Tôi xin báo cáo, làm rõ thêm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Trong nhiệm kỳ XII của Đảng, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định, bổ sung, sửa đổi các quy định, tháo gỡ các điểm nghẽn liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), tạo hành lang để DNNN phát triển trong thời kỳ mới (Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Nghị quyết số 18 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Quy định số 69 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong DNNN;…). Trên cơ sở đó, Đảng ủy Khối DNTW đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn,... để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong DN.

Kính thưa Đại hội!

VietinBank là ngân hàng thương mại Nhà nước cổ phần hóa thành công, với cơ cấu cổ đông đa dạng, thu hút được các nguồn lực quan trọng cho phát triển. VietinBank chủ động đầu tư, ứng dụng công nghệ; chuẩn hóa cơ cấu tổ chức bộ máy, quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong 5 năm qua, tổng tài sản, quy mô kinh doanh của VietinBank tăng trưởng bình quân ở mức khá cao, tốc độ tăng trưởng hiệu quả kinh doanh gấp 5 lần tốc độ tăng trưởng quy mô kinh doanh trong thời gian gần đây, các chỉ số sinh lời luôn nằm trong nhóm ngân hàng dẫn đầu; phân bổ 60% danh mục tín dụng vào các ngành nghề, dự án trọng điểm. Cải thiện mạnh mẽ hiệu quả hoạt động gắn với triển khai tái cấu trúc hệ thống.

Mục tiêu hoạt động của VietinBank không hoàn toàn là tối đa hóa lợi nhuận, mà là sự phát triển hiệu quả, an toàn và bền vững; VietinBank phát triển kinh doanh gắn với việc chủ động triển khai tích cực, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn, thực hiện tốt trách nhiệm cộng đồng, hướng tới khách hàng, cổ đông và người lao động. Là ngân hàng nhiều năm liền cho đến nay nằm trong Top 10 DN đóng góp lớn nhất cho Ngân sách Nhà nước, đi đầu trong đóng góp an sinh xã hội (giai đoạn 2015-2020 tài trợ trên 3 nghìn tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội (ASXH); năm 2020 cắt giảm 3 - 4 nghìn tỷ đồng kế hoạch lợi nhuận để hỗ trợ DN, người dân thông qua giảm lãi suất cho vay và phí dịch vụ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19).

Sự phát triển của VietinBank là nhờ có sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Đảng. Trong đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng cán bộ được Đảng bộ VietinBank triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tập trung vào 6 khâu đột phá, đó là:

Thứ nhất, Đổi mới mô hình, cơ cấu tổ chức Đảng theo Quy định số 69 và Hướng dẫn số 17 về hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Kiện toàn mô hình tổ chức Đảng đồng bộ với quá trình chuyển đổi tổ chức, bộ máy, cơ cấu quản trị theo hướng hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Mô hình tổ chức VietinBank chuyển đổi từ quản trị truyền thống theo chiều ngang, sang mô hình hiện đại, xuyên suốt theo chiều dọc; gắn với cơ cấu lại nhân sự, ưu tiên cho kinh doanh.  

Thứ hai, Đẩy mạnh phân công, phân cấp trên cơ sở xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, Người đứng đầu và các cấp quản lý, các cá nhân có liên quan trong các lĩnh vực quản trị, điều hành. Tách bạch vai trò quản trị, điều hành, kiểm soát, giám sát thông qua phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và cán bộ quản lý VietinBank. Áp dụng Chương trình “6 hóa” trong tất cả các cấp và các hoạt động (gồm: Tiêu chuẩn hóa, Đơn giản hóa, Tối ưu hóa, Tự động hóa, Cá nhân hóa trách nhiệm, và Hợp tác hóa). Đồng thời thúc đẩy cơ chế “Tự giám sát”, cơ chế “Phối hợp” của giữa các cá nhân, đơn vị. Tập trung hóa chức năng quản trị rủi ro và thúc đẩy hoạt động kinh doanh về Trụ sở chính. Thiết lập mô hình 3 tuyến phòng vệ theo thông lệ tốt của quốc tế.

Thứ ba, Đổi mới toàn diện công tác quản trị nhân sự theo thông lệ quốc tế; hoàn thiện, chuẩn hóa hệ thống chính sách về công tác cán bộ và nâng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ. Trong đó: (i) Nghiêm cấm bố trí cán bộ có mối quan hệ người thân, người quen vào các vị trí công việc có nguy cơ rủi ro đạo đức, xung đột lợi ích hoặc cùng thực hiện một giao dịch/quy trình nghiệp vụ; (ii) Dịch chuyển từ “quản trị nhân sự truyền thống” sang “quản trị nhân sự chiến lược”; chủ động kế hoạch hóa nguồn lực, đẩy mạnh tinh giảm nhân sự và dịch chuyển cơ cấu nhân sự hợp lý, hiệu quả cho bộ phận kinh doanh và nghiệp vụ lõi; (iii) Đẩy mạnh luân chuyển, đào tạo cán bộ, đặc biệt là cán bộ VietinBank Top 500; bố trí 80% Bí thư, Người đứng đầu đơn vị không phải người địa phương và khuyến khích đối với các chức danh khác; (iv) Bảo đảm liên thông, nhất quán công tác quy hoạch chức danh lãnh đạo Đảng và lãnh đạo chuyên môn; giải quyết tốt mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa đức và tài, giữa kế thừa và đổi mới, giữa ổn định và phát triển, giữa tính phổ biến và đặc thù;... để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược, đóng góp nguồn lực cán bộ quan trọng cho Đảng và Ngành Ngân hàng.

Thứ tư, Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của Người đứng đầu cấp ủy, phát huy quyền hạn gắn liền với trách nhiệm trong thực hiện công tác cán bộ. Người đứng đầu có quyền chủ động giới thiệu, đào tạo, đánh giá nhân sự cấp phó. Nâng cao trách nhiệm và tập trung xây dựng cơ chế giải trình của Người đứng đầu, đặc biệt là trong hoạt động kinh doanh và công tác cán bộ,... Xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật và quy định của VietinBank.

Thứ năm, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, HĐQT, Ủy ban Kiểm tra đối với các cấp ủy, Người đứng đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác lãnh đạo, quản trị, điều hành và thực hiện công tác cán bộ, phòng chống rủi ro, xung đột lợi ích trong công tác cán bộ. Quy trình công tác cán bộ qua từng khâu có sự sàng lọc, thẩm tra, đánh giá, xác minh độc lập, đa chiều, khách quan, toàn diện thông tin của các bộ phận trong và ngoài hệ thống. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác giám sát và phòng chống xung đột lợi ích trong công tác cán bộ và quản trị điều hành theo Quy định 205-QĐ/TW; thông qua chương trình quản lý nhân sự hiện đại để kiểm soát mối quan hệ người thân, người nhà của cán bộ; chủ động phòng ngừa rủi ro trong công tác cán bộ.

Thứ sáu, Xây dựng hệ giá trị Văn hóa Doanh nghiệp (VHDN) VietinBank, nâng cao nhận thức và thay đổi tư duy về quản trị rủi ro, phòng chống xung đột lợi ích; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ. VietinBank tập trung hoàn chỉnh VHDN, truyền thông và đưa VHDN vào các cấp, các lĩnh vực trong toàn hệ thống; cụ thể hóa 7 giá trị cốt lõi thành khung năng lực, chuẩn mực đạo đức, bộ quy tắc ứng xử chi tiết. Với định hướng đạo đức Đảng viên gắn với đạo đức nghề nghiệp và các giá trị cốt lõi, trong đó đặt các giá trị “Hướng tới khách hàng”, “Trung thực, chính thực, minh bạch, đạo đức nghề nghiệp”,“Phát triển bền vững và trách nhiệm với cộng đồng” lên hàng đầu, là tôn chỉ cho mọi hoạt động. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm nêu gương, đề cao kỷ cương, kỷ luật của Người đứng đầu trong lãnh đạo, quản trị, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, gắn với thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình “6 hóa”.

Kính thưa Đại hội!

Báo cáo chính trị trình Đại hội đã đề ra các giải pháp toàn diện để tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối DNTW nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ thực tiễn hoạt động, Đảng ủy VietinBank đề xuất một số nội dung:

Một là, Cần khẩn trương có các giải pháp nhằm tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh của DNNN:            

(i) Tách bạch rõ vai trò của chủ sở hữu vốn NN và vai trò quản trị, điều hành, kiểm soát của người đại diện vốn Nhà nước tại DNNN; trao quyền tự chủ quyết định một số nội dung cho Người đại diện vốn Nhà nước và DNNN trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc quản trị doanh nghiệp, nâng hiệu quả sử dụng vốn NN;  

(ii) Có hướng dẫn cụ thể về quyền, trách nhiệm của DNNN trong thu hút và tuyển dụng nhân tài, không phân biệt đảng viên hay ngoài Đảng, có sự liên thông giữa lĩnh vực “công” và “tư”. Sớm có hướng dẫn về cơ chế trao quyền tự chủ cho Người đứng đầu trong đề xuất bổ nhiệm cấp phó giúp việc trực tiếp.

(iii) Cho phép DNNN chủ động quyết định trích quỹ lương và chi trả lương cho người lao động (bao gồm chức danh quản lý và không quản lý) phù hợp với thị trường. Nghiên cứu sửa đổi Nghị định 53/2016 về mức lương tối đa của người quản lý DN phù hợp với thị trường, thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng tốt cho DNNN.

Thứ hai, Xây dựng khung hướng dẫn cụ thể, chặt chẽ về phòng chống xung đột lợi ích trong DNNN. Bảo đảm tính khách quan, độc lập, trong quản trị, điều hành và kiểm soát DN.

Thứ ba, Cần sớm có văn bản hướng dẫn đối tượng cán bộ lãnh đạo quản lý áp dụng quy trình 5 bước trong DNNN; xác định cán bộ cấp nào chịu sự điều chỉnh mối quan hệ với người nước ngoài khi xem xét tiêu chuẩn về bảo vệ chính trị nội bộ.

Thứ tư, Có hướng dẫn cụ thể để tiếp tục triển khai Quy định số 69, Hướng dẫn số 17 về mô hình tổ chức Đảng toàn ngành. Các tổ chức Đảng được thống nhất tập trung sẽ góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, khẳng định vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, xuyên suốt của Đảng.

Thứ năm, Cần sớm có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm tại DNNN (do Người đại diện vốn NN tại các DNNN phải chịu trách nhiệm về vốn, tài sản, chịu rủi ro đặc thù khác với các rủi ro trong lĩnh vực hành chính công); tạo môi trường, điều kiện khuyến khích, thúc đẩy đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII.

Kính thưa Đại hội!

Đảng bộ VietinBank tin tưởng dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Khối DNTW, các đảng bộ trong Khối sẽ tiếp tục đổi mới, phát triển mạnh mẽ, phát huy tốt vai trò nòng cốt, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Thay mặt Đoàn Đại biểu Đảng bộ VietinBank, chúng tôi kính chúc các đ/c lãnh đạo, các đ/c đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi. Chúc Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Khối DNTW nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Ảnh:TL)