»

Giá vàng giao ngay thế giới 9h26' ngày 11/10: 180,37 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 8h46' ngày 11/10 mua: 4.168 nghìn đồng/chỉ, bán: 4.195 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 11/10: VN-Index: 991,84 +4,46 HNX-Index : 104,89   -0,27 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 29/5/2019 02:00

Thông báo phát hành thư bảo lãnh mới thay thế cho thư bảo lãnh cũ

Ngày 8/3/2019, VietinBank TP. Nam Định (CN TP. Nam Định) đã phát hành 1 cam kết bảo lãnh để đảm bảo cho nghĩa vụ thực hiện Hợp đồng của Nhà thầu (Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Minh Dân) với Chủ đầu tư (Bệnh viện II Lâm Đồng), số tiền là 46.816.190 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu tám trăm mười sáu nghìn một trăm chín mươi đồng). Bảo lãnh có hiệu lực từ ngày phát hành (8/3/2019) cho đến ngày 8/3/2020.

Ngày 29/5/2019, CN TP. Nam Định nhận được công văn số 02/CV/2019-MD ngày 29/3/2019 của khách hàng (Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Minh Dân) v/v đề nghị phát hành lại Thư bảo lãnh trên do khách hàng đã làm thất lạc thư bảo lãnh gốc. Theo đó cùng ngày, CN TP. Nam Định đã phát đi CV số 157/CNTPNĐ-KHDN v/v Mất ấn chỉ bảo lãnh. Cụ thể như sau:

- Số tờ ấn chỉ: 01 tờ

- Số sê ri: BG18034346

- Loại bảo lãnh: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

- Ngày phát hành: 8/3/2019

- Ngày hiệu lực: 8/3/2019

- Số tiền bảo lãnh: 46.816.190 đồng

- Số REF: 0382BG1900076

Bên được bảo lãnh: Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Minh Dân

Bên thụ hưởng bảo lãnh: Bệnh viện II Lâm Đồng

Đồng thời CN TP. Nam Định thông báo v/v phát hành lại thư bảo lãnh mới cho Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Minh Dân, CIF 300235022 với nội dung cụ thể như sau:

- Thư bảo lãnh được cấp lại do bên được bảo lãnh là Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Minh Dân báo mất, lần cấp lại: 01, ngày cấp lại 29/5/2019.

- Giữ nguyên ngày phát hành và số REF 0382BG1900076 trên ấn chỉ bảo lãnh mới

Kể từ ngày Ngân hàng cấp lại bản gốc Thư bảo lãnh, thư bảo lãnh cùng số được in trên ấn chỉ bảo lãnh số Seri No BG18034346 sẽ không còn giá trị pháp lý và không tạo thành bất cứ quyền lợi nào cho cá nhân/tổ chức nắm giữ thư bảo lãnh đó kể cả trường hợp thư bảo lãnh đó được tìm thấy/thu hồi.

VietinBank TP. Nam Định