»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 06/6/2022 10:02

“Gửi tiết kiệm, hoàn tiền bảo hiểm” cùng Bảo hiểm Manulife và VietinBank

Nhằm gia tăng quyền lợi cho khách hàng, VietinBank phối hợp cùng Manulife triển khai Chương trình “Gửi tiết kiệm, hoàn tiền bảo hiểm” dành cho khách hàng cá nhân có tiền gửi tiết kiệm/tiền gửi có kỳ hạn và tham gia mua bảo hiểm Manulife tại VietinBank.

Theo đó, từ ngày 27/5/2022 đến 30/6/2022, khách hàng cá nhân tham gia gửi tiết kiệm/tiền gửi có kỳ hạn và mua bảo hiểm Manulife tại VietinBank sẽ nhận ưu đãi đặc biệt hoàn tiền lên đến 10% cụ thể:

Mỗi chủ hợp đồng là cá nhân có giá trị FYP/Hợp đồng đạt chuẩn phát sinh trong thời gian triển khai Chương trình sẽ nhận được số tiền khuyến mãi như sau:

Giá trị FYP đạt chuẩn (triệu đồng)/ Hợp đồng 

Tặng tiền/ Hợp đồng bảo hiểm do Manulife chi trả (đồng) 

Từ 30 đến dưới 50 

1.500.000  

Từ 50 đến dưới 100 

3.000.000

Từ 100 đến dưới 150 

6.000.000

Từ 150 đến dưới 250 

9.000.000 

Từ 250 đến dưới 300 

20.000.000 

Từ 300 đến dưới 400 

24.000.000 

Từ 400 trở lên 

40.000.000 

 
FYP là phí bảo hiểm thực thu (gồm phí bảo hiểm cơ bản và phí bảo hiểm bổ trợ (nếu có) của năm đầu tiên theo định kỳ đóng phí của các Hợp đồng bảo hiểm đạt chuẩn. Đối với các sản phẩm UL & ILP, FYP không bao gồm phí đóng thêm (Top-up).

Để biết thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng Giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900 558 868; Email: contact@vietinbank.vn.

Hoàng Khôi