»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Thu giữ tài sản bảo đảm Ngày 02/8/2022 02:28

VietinBank thông báo bán/chuyển nhượng toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Xây dựng Trường Vinh

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) có nhu cầu bán/chuyển nhượng toàn bộ khoản nợ (gốc, lãi, phí...) của Công ty TNHH Xây dựng Trường Vinh tại VietinBank Tân Bình theo hợp đồng tín dụng số 0082/2019/HĐCVHM/NHCT945-TRUONG VINH ngày 11/9/2019.

Thông tin về khoản nợ và tài sản bảo đảm như sau:

1. Thông tin về khoản nợ:

- Công ty TNHH Xây dựng Trường Vinh vay vốn theo hợp đồng cho vay số 0082/2019/HĐCVHM/NHCT945-TRUONG VINH ngày 11/9/2019. Hạn mức cho vay: 35.000.000.000 đồng. Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Tổng dư nợ đến ngày 26/7/2022: 31.591.000.000 đồng, trong đó:

     + Nợ gốc: 23.714.000.000 đồng;

     + Nợ lãi: 5.270.000.000 đồng;

     + Nợ lãi quá hạn trên dư nợ gốc: 2.607.000.000 đồng.

2. Thông tin tài sản bảo đảm (TSBĐ):

2.1 TSBĐ 1: Hợp đồng thế chấp tài sản số 0083/2019/HĐBĐ/NHCT945 ký ngày 12/9/2019. TSBĐ là quyền sử dụng đất tại thửa đất 84, tờ bản đồ số 44, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP. HCM theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 121284, số vào sổ cấp GCN CH00227 do UBND huyện Hóc Môn TP. HCM cấp ngày 15/3/2016. Chủ sở hữu TSBĐ: Ông Lê Duy Trường và bà Nguyễn Thị Ngọc Phương. Diện tích 2.439,8 m2, trong đó: Đất ở tại đô thị 1.350 m2, đất trồng lúa nước còn lại 1.089,6m2.

2.2 TSBĐ 2: Hợp đồng thế chấp tài sản số 0097/2019/HĐBĐ/NHCT945 ký ngày 12/10/2019. TSBĐ là 3 cẩu tháp đã qua sử dụng nhãn hiệu Potain, Model MCT 85F5-P12C.

2.3 TSBĐ 3:

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 0096/2019/HĐBĐ/NHCT945 ký ngày 12/10/2019. TSBĐ là quyền tài sản (bao gồm nhưng không giới hạn: Quyền đòi nợ và thụ hưởng số tiền đòi nợ; quyền được phân chia và sử dụng, khai thác và/hoặc sở hữu sản phẩm được phân chia; quyền yêu cầu hoàn trả tiền ứng trước, tiền phạt vi phạm, tiền bồi thường thiệt hại và thụ hưởng số tiền này; các quyền, lợi ích, các khoản bồi hoàn…). Toàn bộ hàng hóa luân chuyển của Công ty. Chủ sở hữu TSBĐ: Công ty TNHH Xây dựng Trường Vinh.

- Hồ sơ tài sản đảm bảo được đăng ký giao dịch bảo đảm đầy đủ theo quy định.

3. Giá bán dự kiến: Theo thỏa thuận.

4. Thông tin liên hệ:

- Ông Nguyễn Cảnh Trường - Chuyên viên cao cấp xử lý nợ, Phòng Quản lý và xử lý nợ VietinBank; điện thoại: 0989 255 535.         

- Ông Nguyễn Văn Hạnh -  Chuyên viên chính xử lý nợ, Phòng Quản lý và xử lý nợ VietinBank; điện thoại: 0964 552 279.          

Trân trọng thông báo!

VietinBank