»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Thu giữ tài sản bảo đảm Ngày 02/8/2022 10:25

VietinBank thông báo bán/chuyển nhượng toàn bộ khoản nợ của CTCP Đầu tư và Khai thác khoáng sản Việt Nam

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam VietinBank có nhu cầu bán/chuyển nhượng toàn bộ khoản nợ (gốc, lãi, phí...) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai thác khoáng sản Việt Nam tại VietinBank Đông Anh theo các hợp đồng tín dụng đã ký.

Thông tin về khoản nợ và tài sản bảo đảm như sau:

1. Thông tin về khoản nợ:

Tổng dư nợ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai thác khoáng sản Việt Nam tại VietinBank Đông Anh tính đến ngày 22/7/2022 là 186.179.428.354 đồng; trong đó:

- Dư nợ gốc: 60.366.800.000 đồng;

- Dư nợ lãi: 125.812.628.354 đồng. Trong đó:

+ Lãi trong hạn: 84.713.073.185 đồng;

+ Lãi đối với dư nợ gốc quá hạn (lãi phạt): 41.099.555.169 đồng.

2. Thông tin tài sản bảo đảm:        

Gồm 23 quyền sử dụng đất (QSDĐ) chi tiết như sau:

STT

Mô tả tài sản

1

QSDĐ tại thôn Yên Sào, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Giấy chứng nhận (GCN) QSDĐ số D 01996835, số vào sổ: 00143QSDĐ do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 16/2/1995. Tài sản đứng tên ông Nguyễn Văn Ruộng, diện tích 598 m2.

2

QSDĐ tại thôn Phú Cường, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Giấy chứng nhận QSDĐ số 00231QSDĐ do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 4/8/1997. Tài sản đứng tên hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thản, diện tích 1.229 m2

3

QSDĐ tại số 41 ngõ Đình Đại, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. GCN QSDĐ số 10107233186, số vào sổ: 165.2004.QĐUB 114.2004 do UBND quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cấp ngày 8/2/2006. Tài sản đứng tên ông Bùi Bình Việt, diện tích 53,4 m2

4

QSDĐ tại thôn Lai Cách, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. GCN QSDĐ số S 3591168, số vào sổ: 00652QSDĐ do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 13/08/2003. Tài sản đứng tên hộ gia đình ông Nguyễn Văn Bản, diện tích 1.194 m2

5

QSDĐ tại Số 12, tổ 9, cụm 2, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội. GCN QSDĐ  số 10103011765, số vào sổ 7115.2002.QĐUB 30623.2002 do UBND TP. Hà Nội cấp ngày 18/10/2002. Tài sản đứng tên ông Lê Minh Tú, diện tích 31,15 m2

6

QSDĐ tại thôn Ngọc Động, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội. GCN QSDĐ số AD005588; số vào sổ: 0490 số QĐ 1280/QĐ-UB do UBND huyện Gia Lâm cấp ngày 23/12/2005. Tài sản đứng tên ông Lê Việt Hùng, diện tích 78 m2

7

QSDĐ tại tổ 20, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. GCN QSDĐ số BE 274254, số vào sổ: 1462/QĐ-UBND/2001.1268 do UBND quận Cầu Giấy cấp ngày 29/4/2011. Tài sản đứng tên bà Hoàng Thị Mai Lan, diện tích 27 m2

8

QSDĐ tại 82 Hoàng Hoa Thám, tổ 50 Cụm 8, phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. GCN QSDĐ số: 10101210325; số vào sổ: 7761.2001.QĐUB 39389.2011 do UBND TP. Hà Nội cấp ngày 14/12/2001. Tài sản đứng tên ông Nguyễn Trí Tuệ, diện tích 54 m2

9

QSDĐ tại xóm 6, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, Hà Nội. GCN QSDĐ số Đ 659794, số vào sổ: 0259QSDĐ/582 do UBND huyện Gia Lâm cấp ngày 30/7/2004. Tài sản đứng tên ông Nguyễn Văn Tuấn, diện tích 310 m2.

10

QSDĐ tại thôn Phú Cường, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. GCN QSDĐ số L3627334, số vào sổ: 01810. QSDĐ do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 28/7/2004. Tài sản đứng tên hộ gia đình ông Nguyễn Văn Xuân, diện tích 441 m2

11

QSDĐ tại thôn Phú Ninh, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. GCN QSDĐ số V 775361, số vào sổ: 01706. QSDĐ do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 28/7/2004. Tài sản đứng tên hộ gia đình ông Dương Xuân Tiến, diện tích 682 m2

12

QSDĐ tại thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. GCN QSDĐ số BB 248426; Số vào sổ: CH00032 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 29/10/2010. Tài sản đứng tên ông Lê Minh Tú, diện tích 1.080 m2

13

QSDĐ tại thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. GCN QSDĐ số K 142430, số vào sổ 00818 QSDĐ do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 17/3/1998. Tài sản đứng tên ông Phạm Ngọc Bái, diện tích 1.744 m2

14

QSDĐ tại thôn Đô Tân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. GCN QSDĐ số G 267724, số vào sổ: 00411QSDĐ do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 25/03/1998. Tài sản đứng tên hộ gia đình ông Đỗ Văn Sơn, diện tích 3.530 m2

15

QSDĐ tại thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. GCN QSDĐ số S 310863, số vào sổ: 00237QSDĐ do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 24/06/2004. Tài sản đứng tên ông Nguyễn Văn Mạnh và bà Nguyễn Thị Hằng, diện tích 1.296 m2

16

Quyền sử dụng đất tại thôn Nam Lý, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. GCN QSDĐ số AC 625245, số vào sổ: H0004 CH 00290.2010 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 1/11/2005. Tài sản đứng tên ông Nguyễn Văn Tý, diện tích 3.422 m2

17

QSDĐ tại thôn Thượng, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. GCN QSDĐ số V822968, số vào sổ: 006172 QSDĐ do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 20/7/20040. Tài sản đứng tên hộ gia đình ông Quách Văn Cường, diện tích 839 m2

18

QSDĐ tại thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. GCN QSDĐ số K 1426396, số vào sổ: 00793 QSDĐ do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 25/3/1998. Tài sản đứng tên ông Nguyễn Công Biên, diện tích 3.181 m2

19

QSDĐ tại thôn Tiên Chu, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. GCN QSDĐ số: AC 625295, số vào sổ: H0066 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 1/11/2005. Tài sản đứng tên ông Nguyễn Bình Thức, diện tích 1.760 m2

20

QSDĐ tại số 73, phố Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân, Hà Nội. GCN QSDĐ số BC 741224, số vào sổ:7104-16-1353.30/05/2011 do UBND quận Hoàn Kiếm cấp ngày 30/5/2011. Tài sản đứng tên ông Nguyễn Văn Hậu, diện tích 32,5 m2

21

QSDĐ tại thôn Tiên Chu, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. GCN QSDĐ số BĐ 493350; số vào sổ: CH00080 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 23/3/2011. Tài sản đứng tên ông Bùi Văn Mạnh, diện tích 1.296 m2

22

QSDĐ tại thôn Thái Đường, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. GCN QSDĐ số L 923741, Số vào sổ: 669QSDĐ/T40 do UBND huyện Gia Lâm cấp ngày 26/6/2000. Tài sản đứng tên ông Lê Văn Chanh, diện tích 538 m2   

23

QSDĐ tại Thôn Thượng, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. GCN QSDĐ số AC 657974, số vào sổ: H00335 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 8/2/2006. Tài sản đứng tên ông Quách Văn Tập, diện tích 404 m2

3. Giá bán/chuyển nhượng dự kiến: Theo thỏa thuận.

4. Thông tin liên hệ:

- Ông Nguyễn Văn Dũng - Chuyên viên chính, Phòng Quản lý & Xử lý nợ VietinBank; điện thoại: 0984 461 799.

- Ông Bùi Văn Thanh - Chuyên viên chính, Phòng Quản lý & Xử lý nợ VietinBank; điện thoại: 0888 792 999.

Trân trọng thông báo!      

VietinBank