»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Thu giữ tài sản bảo đảm Ngày 02/8/2022 10:17

VietinBank thông báo bán/chuyển nhượng toàn bộ khoản nợ của CTCP Thương mại và Đầu tư Khoáng sản Trung Ngọc

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) có nhu cầu bán/chuyển nhượng toàn bộ khoản nợ (gốc, lãi, phí...) của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khoáng sản Trung Ngọc tại VietinBank Đông Anh theo các hợp đồng tín dụng đã ký.

Thông tin về khoản nợ và tài sản bảo đảm như sau:

1. Thông tin về khoản nợ:

Tổng dư nợ của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khoáng sản Trung Ngọc tại VietinBank Đông Anh tính đến ngày 22/7/2022 là 144.901.213.762 đồng; trong đó:

- Dư nợ gốc: 40.459.569.000 đồng.

- Dư nợ lãi: 104.441.644.762 đồng. Trong đó:

+ Lãi trong hạn: 70.490.841.462 đồng;

+ Lãi đối với dư nợ gốc quá hạn (lãi phạt): 33.950.803.300 đồng.

2. Thông tin tài sản bảo đảm:        

- Gồm 14 quyền sử dụng đất (QSDĐ) chi tiết như sau:

STT

Mô tả tài sản

1

QSDĐ tại thôn Phú Hữu, xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội. Giấy chứng nhận (GCN) QSDĐ số bìa: K 279568, số vào sổ: 00276 QSDĐ/do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 4/8/1997. Tài sản đứng tên hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tuyên, diện tích 1.069 m2.

2

QSDĐ tại thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số bìa: L 164805, vào sổ cấp GCN QSDĐ số 0090 QSDĐ/XN do UBND huyện Đông Anh cấp ngày 25/9/1997. Tài sản đứng tên hộ gia đình ông Nguyễn Đức Gián, diện tích 406 m2.

3

QSDĐ tại căn hộ 104, nhà B6, tập thể Công ty May 10, thị trấn Sài Đồng, Gia Lâm, Hà Nội. GCN QSDĐ số bìa: 10119076336, số vào sổ: 8445.2002.QĐUB 33499.2002 do UBND TP. Hà Nội cấp ngày 6/12/2002. Tài sản đứng tên bà Bùi Thị Nhung, diện tích 44 m2.

4

QSDĐ tại Căn 14 (1 phần) nhà A12 tập thể quân đội quân chủng PK-KQ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Giấy chứng nhận QSDĐ số bìa: X 112415, số vào sổ: 1557.04.QSDĐ/999.2004.QĐUB  do UBND TP. Hà Nội cấp ngày 23/02/2004. Tài sản đứng tên ông Quách Văn Thắng và bà Trịnh Thị Dung; diện tích 50 m2.

5

QSDĐ tại thôn Đô Lương, xã Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội. GCN quyền sử dụng đất số bìa: G 267261, do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 25/3/1998. Tài sản đứng tên bà Vũ Thúy Hạnh ông Nguyễn Đức Dũng, diện tích 4.659 m2

6

QSDĐ tại thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội. GCN QSDĐ số bìa: BĐ 463126, do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 2/12/2010. Tài sản đứng tên bà Vũ Thúy Hạnh ông Nguyễn Đức Dũng, diện tích 1.917 m2

7

QSDĐ tại xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội. GCN QSDĐ số bìa: T 516076, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: 01149 QSDĐ/3484/QĐ.UBH do UBND huyện Từ Liêm cấp ngày 10/11/2004. Tài sản đứng tên bà Vũ Thúy Hạnh ông Nguyễn Đức Dũng, diện tích 27 m2

8

QSDĐ tại thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội. GCN QSDĐ số bìa: BĐ 463959, vào sổ cấp GCN số: CH00425 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 28/12/2010. Tài sản đứng tên ông Nguyễn Văn Phương và bà Nguyễn Thị Hương, diện tích 165 m2

9

QSDĐ tại thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội. GCN QSDĐ số bìa: X 481598, số vào sổ: 00253 QSDĐ/1963/QĐ-UB do UBND huyện Mê Linh cấp ngày 28/11/2003. Tài sản đứng tên ông Trần Việt Yên và bà Lỗ Thị Nga, diện tích 186 m2

10

QSDĐ tại thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội. GCN QSDĐ số bìa: BĐ 463123, vào sổ cấp GCN số: CH00046 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 2/12/2010. Tài sản đứng tên ông Nguyễn Vũ Thành, diện tích 1.932 m2 

11

QSDĐ tại thôn Lương Đình, xã Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội. GCN QSDĐ số bìa: K 142864, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: 01129 QSDĐ do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 25/3/1998. Tài sản đứng tên bà Vũ Thúy Hạnh ông Nguyễn Đức Dũng, diện tích 935 m2

12

QSDĐ tại thôn Đô Tân, xã Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội. GCN QSDĐ số bìa: K 624417, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: 01383 QSDĐ do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 25/3/1998. Tài sản đứng tên bà Vũ Thúy Hạnh ông Nguyễn Đức Dũng, diện tích 2.295 m2

13

QSDĐ tại thôn Tiên Chu, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. GCN QSDĐ số bìa: G 267473, vào sổ cấp GCN số: 00260 QSDĐ do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 25/3/1998. Tài sản đứng tên bà Vũ Thúy Hạnh ông Nguyễn Đức Dũng, diện tích 1.496 m2

14

QSDĐ tại thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội. GCN QSDĐ số bìa: AĐ 571627, vào sổ cấp GCN QSDĐ số:  H00160/6976/QĐ-UBND do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 2/12/2009. Tài sản đứng tên ông Nguyễn Văn Thế và bà Nguyễn Thị Nghị, diện tích 1.708 m2.

3. Giá bán/chuyển nhượng dự kiến: Theo thỏa thuận.

4. Thông tin liên hệ:

- Ông Nguyễn Văn Dũng - Chuyên viên chính, Phòng Quản lý & Xử lý nợ VietinBank; điện thoại: 0984 461 799.

- Ông Bùi Văn Thanh Ông Nguyễn Văn Dũng - Chuyên viên chính, Phòng Quản lý & Xử lý nợ VietinBank; điện thoại: 0888 792 999.         

Trân trọng thông báo!

VietinBank