»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Thu giữ tài sản bảo đảm Ngày 17/4/2024 03:02

VietinBank Thái Nguyên thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên (VietinBank Thái Nguyên) lựa chọn tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Chung, đảm bảo theo quy định của pháp luật về bán đấu giá.

Đơn vị có nhu cầu bán đấu giá tài sản:

VietinBank Thái Nguyên

Trụ sở: Số 62 đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên.

1. Thông tin tài sản bán đấu giá:

1.1. Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và nhà 1 tầng trên đất tại phường Tân Lập, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 747904 do UBND TP. Thái Nguyên cấp ngày 10/8/2010.

- Thửa đất số: 15

- Tờ bản đồ số: 30

- Diện tích: 80 m² (Bằng chữ: Tám mươi mét vuông)

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất

- Tên chủ sở hữu: Ông Đào Việt Chung và bà Trần Thị Thu Hà

Giá khởi điểm bán đấu giá: 2.950.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng)

1.2. Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và nhà 2 tầng trên đất tại phường Tân Lập, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số E 764281 do UBND tỉnh Bắc Thái cấp ngày 1/3/1996.

- Thửa đất số: 71

- Tờ bản đồ số: 04

- Diện tích: 80 m² (Bằng chữ: Tám mươi mét vuông)

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất

- Tên chủ sở hữu: Ông Đào Việt Chung và bà Trần Thị Thu Hà

Giá khởi điểm bán đấu giá: 3.400.000.000đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, bốn trăm triệu đồng)

2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Phụ lục I - Thông tư số 02/2022/TT - BTP ngày 8/2/2022 của Bộ Tư pháp.

- Tiêu chí do VietinBank Thái Nguyên quy định cụ thể tại Phụ lục xem tại đây.

Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là tổ chức có tổng số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại. Trường hợp có từ hai tổ chức đấu giá tài sản trở lên có tổng số điểm cao nhất bằng nhau thì người có tài sản đấu giá xem xét, quyết định lựa chọn một trong các tổ chức đó (theo Quy định tại Điều 5, thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 8/2/2022)

3. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 23/4/2024.

4. Địa điểm nộp hồ sơ:

- VietinBank Thái Nguyên, địa chỉ: Số 62 đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

5. Một số nội dung khác:

Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được chọn)

Thông tin chi tiết liên hệ:

Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Nhàn; điện thoại: 0983599377; mail: ntt.nhan@vietinbank.vn

VietinBank Thái Nguyên mong nhận được sự hợp tác của các tổ chức đấu giá tài sản.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Thái Nguyên