»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Thu giữ tài sản bảo đảm Ngày 16/4/2024 08:00

VietinBank Nhơn Trạch thông báo đấu giá khoản nợ

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nhơn Trạch (VietinBank Nhơn Trạch) thông báo bán đấu giá khoản nợ.

Thông tin như sau:

1. Tổ chức có tài sản đấu giá

- VietinBank Nhơn Trạch.

- Địa chỉ: Đường 25B, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 0251 3521 123.

2. Tổ chức đấu giá tài sản

- Công ty Đấu giá hợp danh Trung Tín.

- Địa chỉ: Số 76 (tầng 5, tầng 6) đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.

- Điện thoại: 0938 272 213.

3. Tài sản đấu giá

Toàn bộ khoản nợ của khách hàng Nguyễn Xuân Vinh vay tại VietinBank Nhơn Trạch, theo hợp đồng cho vay số 22.043.010/2022-HĐCV/NHCT681 ngày 28/3/2022 và các phụ lục hợp đồng cho vay.

4. Thông tin khoản nợ

a. Tên bên nợ:

- Khách hàng vay: Ông Nguyễn Xuân Vinh.

- CCCD số: 052079035309 do CCS QLHC về TTXH cấp ngày 12/8/2021.

- Địa chỉ thường trú: 18.01 Chung cư Petroland, Bình Trưng Đông, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

b. Giá trị khoản nợ tạm tính đến ngày 1/4/2024 như sau:

Loại tiền

Dư nợ gốc đến ngày 1/4/2024

Tiền lãi cộng dồn đến ngày 1/4/2024

Lãi phạt đến ngày 1/4/2024

Tổng dư nợ gốc + lãi + lãi phạt đến ngày 1/4/2024

VND

20.383.750.000

2.723.419.908

26.892.937

23.134.062.845

- Tổng giá trị khoản nợ tạm tính theo sổ sách đến ngày 1/4/2024 là 23.134.062.845 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ một trăm ba mươi bốn triệu không trăm sáu mươi hai nghìn tám trăm bốn mươi lăm đồng) theo hợp đồng cho vay số 22.043.010/2022-HĐCV/NHCT681 ngày 28/3/2022 và các phụ lục hợp đồng cho vay.

- Bên cạnh đó, các chi phí phát sinh trong quá trình bán nợ như tạm ứng chi phí án phí 64.700.000 đồng, chi phí thẩm định tại chỗ 10.000.000 đồng, chi phí thẩm định tài sản khoảng 40.000.000 đồng, chi phí đấu giá tài sản khoảng 40.910.000 đồng… sẽ được ghi nhận vào toàn bộ giá trị khoản nợ.

- Như vậy tổng giá trị khoản nợ tạm tính đến ngày 1/4/2024 là 23.289.672.845 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ hai trăm tám mươi chín triệu sáu trăm bảy mươi hai nghìn tám trăm bốn mươi lăm đồng).

c. Biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của bên nợ đối với khoản nợ là:

- (1) Quyền sử dụng đất (QSDĐ) tại thửa đất số 414 thuộc tờ bản đồ số 12 (theo tài liệu đo năm 2004), diện tích 114,4m2, tại địa chỉ phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. HCM theo giấy chứng nhận (GCN) QSDĐ số AH 341697, số vào sổ cấp GCN QSDĐ H00386 do UBND Quận 2 (nay là TP. Thủ Đức) - TP. HCM cấp ngày 24/1/2007, đăng ký thay đổi cho ông Nguyễn Xuân Vinh ngày 25/3/2022.

- (2) QSDĐ tại thửa đất số 415 thuộc tờ bản đồ số 12 (theo tài liệu đo năm 2004), diện tích 117,8m2, tại địa chỉ phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. HCM theo GCN QSDĐ số AH 341698, số vào sổ cấp GCN QSDĐ H00385 do UBND Quận 2 (nay là TP. Thủ Đức) - TP. HCM cấp ngày 24/1/2007, đăng ký thay đổi cho ông Nguyễn Xuân Vinh ngày 25/3/2022.

5. Hồ sơ khoản nợ

- Hồ sơ pháp lý của bên nợ, bên bảo đảm.

- Hồ sơ tín dụng.

- Hồ sơ thế chấp, tài sản bảo đảm.

- Hồ sơ khác liên quan đến khoản nợ.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá

- Giá khởi điểm: 23.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ năm trăm triệu đồng). Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế (nếu có), chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản/khoản nợ, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có). Khi thực hiện mua khoản nợ, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 10% giá khởi điểm của tài sản.

- Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng một hồ sơ).

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá

- Thời gian: Từ ngày niêm yết việc đấu giá (ngày 16/4/2024) đến ngày 6/5/2024 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Trung Tín.

9. Thời hạn nộp tiền đặt trước, phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 6/5/2024 đến ngày 8/5/2024 (trong giờ hành chính). Khoản tiền đặt trước mà khách hàng đã nộp nhưng không trúng đấu giá sẽ được Công ty Đấu giá hợp danh Trung Tín hoàn trả lại đầy đủ trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày cuộc đấu giá kết thúc.

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 119 002 968 881 mở tại VietinBank Nhơn Trạch.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian: 9h00 ngày 9/5/2024.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Trung Tín.

11. Thông tin chi tiết xin liên hệ

- VietinBank Nhơn Trạch. Địa chỉ: Đường 25B, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Đầu mối liên hệ:

+ Ông Lê Văn Thông - Trưởng Phòng Bán lẻ, điện thoại: 0932 061 878.

+ Ông Đặng Văn Thái - Trưởng Phòng Tổ chức Tổng hợp, điện thoại: 0919 919 717.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Nhơn Trạch