»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Thu giữ tài sản bảo đảm Ngày 03/8/2022 08:53

VietinBank Ngô Quyền thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Ngô Quyền (VietinBank Ngô Quyền) thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Việt Phát.

Thông tin chi tiết như sau:

I. Thông tin khoản nợ và tài sản bảo đảm bán đấu giá:

1. Thông tin khoản nợ:

+ Thông tin sơ bộ về bên vay vốn:

- Tên khách hàng: Công ty TNHH Phát triển Thương mại Việt Phát.

- Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Kinh Đô 93, phố Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Mạnh Cường. Chức vụ: Tổng Giám đốc.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101571987 do Sở Kế hoạc và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/7/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 07/8/2018.

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh buôn bán phụ tùng, điều hòa, đồ chơi ô tô các loại.

+ Thông tin khoản nợ của Công ty TNHH Phát triển thương mại Việt Phát tính đến ngày 31/7/2022:

Khoản mục

Đơn vị VND

Dư nợ gốc

215.096.280.448

Lãi trong hạn

69.626.438.458

Lãi phạt

31.706.922.399

Tổng cộng

316.429.641.305

II. Giá khởi điểm của khoản nợ: 220.467.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi tỷ bốn trăm sáu mươi bảy triệu đồng chẵn).

III. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá

+ Các tổ chức đấu giá phải đáp ứng các tiêu chí tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 8/2/2022 của Bộ Tư pháp và các tiêu chí khác do VietinBank quyết định. Cụ thể như sau:

TT

NỘI DUNG

MỨC TỐI ĐA

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

23,0

1

Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá

11,0

1.1

Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử…)

6,0

1.2

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện

5,0

2

Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

8,0

2.1

Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá bảo đảm an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc đấu giá

4,0

2.2

Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc đấu giá

4,0

3

Có trang thông tin điện tử đang hoạt động

2,0

4

Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

1,0

5

Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá

1,0

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án)

22,0

1

Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan

4,0

2

Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao

4,0

3

Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá

4,0

4

Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá

4,0

5

Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá

3,0

6

Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá

3,0

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

45,0

1

Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)    

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoặc 1.5

6,0

1.1

Dưới 3 hợp đồng (bao gồm trường hợp không thực hiện hợp đồng nào)

2,0

1.2

Từ 3 hợp đồng đến dưới 10 hợp đồng

3,0

1.3

Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp đồng

4,0

1.4

Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp đồng

5,0

1.5

Từ 30 hợp đồng trở lên

6,0

2

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng) 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoặc 2.5

18,0

2.1

Dưới 20% (bao gồm trường hợp không có chênh lệch)

10,0

2.2

Từ 20% đến dưới 40%

12,0

2.3

Từ 40% đến dưới 70%

14,0

2.4

Từ 70% đến dưới 100%

16,0

2.5

Từ 100% trở lên

18,0

3

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có quyết định thành lập hoặc được cấp giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 3.1, 3.2 hoặc 3.3

5,0

3.1

Dưới 3 năm

3,0

3.2

Từ 3 năm đến dưới 5 năm

4,0

3.3

Từ 5 năm trở lên

5,0

4

Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 4.1, 4.2 hoặc 4.3

3,0

4.1

1 đấu giá viên

1,0

4.2

Từ 2 đến dưới 5 đấu giá viên

2,0

4.3

Từ 5 đấu giá viên trở lên

3,0

5

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

(Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 5.1, 5.2 hoặc 5.3

4,0

5.1

Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 3 năm trở lên

2,0

5.2

Từ 1 đến 2 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 3 năm trở lên

3,0

5.3

Từ 3 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 3 năm trở lên

4,0

6

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào Ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 6.1, 6.2, 6.3 hoặc 6.4

5,0

6.1

Dưới 50 triệu đồng

2,0

6.2

Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng

3,0

6.3

Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng

4,0

6.4

Từ 200 triệu đồng trở lên

5,0

7

Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 7.1 hoặc 7.2

3,0

7.1

Dưới 3 nhân viên (bao gồm trường hợp không có nhân viên nào)

2,0

7.2

Từ 3 nhân viên trở lên

3,0

8

Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn

1,0

IV

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1, 2 hoặc 3

5,0

1

Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính

3,0

2

Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

4,0

3

Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

5,0

V

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố và do VietinBank quyết định

5,0

Tổng số điểm

100

VI

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố và do VietinBank quyết định

 

1

Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố và do VietinBank quyết định

Đủ điều kiện

2

Không có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Không đủ điều kiện

IV. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

- Thời gian: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá chậm nhất đến 17h00 ngày 5/8/2022.

- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu và chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân.

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: VietinBank Ngô Quyền. Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

(Chú ý: Ngân hàng không hoàn trả hồ sơ với các hồ sơ không được VietinBank lựa chọn).

V. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

- Ông Vũ Trọng Hiếu – Trường phòng Tổng hợp; SĐT – 0934 268 269

- Ông Trịnh Tô Hoài – Phó phòng Tổng hợp; SĐT – 0904 174 147

- Ông Đào Ngọc Hải - Trưởng Phòng KHDN VVN; SĐT: 0987 066 096

- Bà Vũ Thị Hương - Cán bộ Quan hệ khách hàng; SĐT: 0931 525 698.

VietinBank Ngô Quyền mong muốn nhận được và luôn chào đón sự tham gia, hợp tác của các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Ngô Quyền