»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Thu giữ tài sản bảo đảm Ngày 17/4/2024 02:44

VietinBank Hội An thông báo bán đấu giá tài sản

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hội An (VietinBank Hội An) thông báo về việc bán đấu giá tài sản của khách hàng Huỳnh Thế Dũng và khách hàng Đàm Quốc Hùng.

Thông tin như sau:

1. Tài sản bán đấu giá

1.1 Tài sản của khách hàng Huỳnh Thế Dũng

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 1028; tờ bản đồ số: 11; địa chỉ: Thôn 3, xã Cẩm Thanh, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Mô tả tài sản:

+ Thửa đất số: 1028; tờ bản đồ số: 11.

+ Địa chỉ: Thôn 3, xã Cẩm Thanh, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

+ Diện tích: 540m2.

+ Hình thức sử dụng: Riêng: 540m2, chung: 0m2.

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn.

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

- Chủ sở hữu tài sản: Ông Huỳnh Thế Dũng và bà Nguyễn Thị Cúc.

- Giá khởi điểm của tài sản (lần 1): 6.480.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, bốn trăm tám mươi triệu đồng chẵn).

(Giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) để chuyển quyền sở hữu tài sản trên theo quy định của pháp luật, người mua tài sản phải thanh toán các khoản này).

1.2 Tài sản của khách hàng Đàm Quốc Hùng

- Quyền sử dụng đất tại thửa đất số: LO-08-62; tờ bản đồ số: 1; địa chỉ thửa đất: Khu dân cư và chợ Điện Dương, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

- Mô tả tài sản:

+ Thửa đất số: LO-08-62; tờ bản đồ số: 1.

+ Địa chỉ thửa đất: Khu dân cư và chợ Điện Dương, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

+ Diện tích: 100m2.

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

+ Thời hạn sử dụng: Đến ngày 29/6/2067 (người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định, lâu dài).

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Chủ sở hữu tài sản: Ông Đàm Quốc Hùng.

- Giá khởi điểm của tài sản (lần 1): 1.795.189.406 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm chín mươi lăm triệu, một trăm tám mươi chín ngàn bốn trăm lẻ sáu đồng).

(Giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) để chuyển quyền sở hữu tài sản trên theo quy định của pháp luật, người mua tài sản phải thanh toán các khoản này).

2. Tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam. Địa chỉ: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

- Thời gian bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 6/5/2024 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 8h00 ngày 6/5/2024 đến 17h00 ngày 8/5/2024.

- Địa điểm bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (108 Lê Lợi, phường An Mỹ, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

- Tiền đặt trước: Nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; số tài khoản: 114002924035 tại VietinBank Hội An.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 8h00 đến 9h00 ngày 9/5/2024 trên Trang Thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: taichinhqnamqtc.vn.

4. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức trực tuyến thông qua Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: taichinhqnamqtc.vn theo phương thức trả giá lên có cộng bước giá.

5. Bước giá: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng).

6. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ:

- VietinBank Hội An; địa chỉ: Số 4 Hoàng Diệu, phường Minh An, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Đầu mối liên hệ: Ông Trần Công Bằng -Trưởng Phòng Giao dịch Hùng Vương; Email: Bangtc@vietinbank.vn; điện thoại: 0904 908 230.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Hội An