»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Thu giữ tài sản bảo đảm Ngày 09/8/2022 03:37

VietinBank Bắc Hưng Yên thông báo bán khoản nợ có tài sản bảo đảm lần 3

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hưng Yên (VietinBank Bắc Hưng Yên) thông báo về việc Tổ chức đấu giá công khai khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại Nguyễn Cao để xử lý thu hồi nợ vay.

Thông tin chi tiết như sau:

I. Thông tin khoản nợ bán đấu giá:

1. Thông tin khoản nợ: Toàn bộ khoản nợ (gốc, lãi, phí…) của khách hàng là Công ty TNHH Thương mại Nguyễn Cao tại VietinBank Bắc Hưng Yên theo Hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2015-HĐTDHM/NHCT343-CTY NGUYEN CAO ngày 3/4/2015, tạm tính đến ngày 4/5/2022 là:

- Dư nợ gốc: 6.569.000.000 đồng.

- Lãi vay trong hạn: 3.793.635.137 đồng.

- Lãi phạt quá hạn: 1.854.802.750 đồng.

+ Tổng dư nợ gốc và lãi tính đến ngày 4/5/2022 là: 12.217.537.887 đồng.

2. Tài sản bảo đảm gồm:

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của ông Nguyễn Cao Khánh và bà Trần Thị Thanh Loan tại thửa đất số 108, tờ bản đồ số 11, địa chỉ tại Đào Du, Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên, có tổng diện tích là 360m2 (trong đó đất ở tại nông thôn là 355m2, đất trồng cây lâu năm khác là 5m2). Trên đất có nhà chính xây 5 tầng kiên cố, bê tông cốt thép, diện tích xây dựng thực tế khoảng 305m2, diện tích sàn khoảng 1.512m2.

II. Hình thức, phương thức tham gia đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu già bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên từ giá khởi điểm

- Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

III. Giá khởi điểm, tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Giá khởi điểm tham gia đấu giá là: 9.895.770.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, tám trăm chín mươi lăm triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn đồng). Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, lệ phí trước bạ, phí sang tên… Chi phí này do người trúng đấu giá chịu. Việc mua bán khoản nợ trên không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước tương đương với 10% giá khởi điểm của tài sản là: 989.577.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm tám mươi chín triệu năm trăm bảy mươi bảy nghìn đồng).

IV. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, xem tài sản:

- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 9/8/2022 đến ngày 10/8/2022 (trong giờ hành chính) tại: Trung tâm Giao dịch Công ty đấu giá Hợp danh Thành An - Tầng 4, số 3 Trần Khánh Dư, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời gian xem hồ sơ khoản nợ và các tài liệu liên quan: Từ ngày 9/8/2022 đến ngày 10/8/2022 (trong giờ hành chính) tại: Trung tâm Giao dịch Công ty đấu giá Hợp danh Thành An - Tầng 4, số 3 Trần Khánh Dư, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

V. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

- Từ ngày 9/8/2022 đến ngày 11/8/2022 (trong giờ hành chính): Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 118002916447 mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hưng Yên; Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An.

VI. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Cuộc đấu giá tài sản sẽ được tổ chức vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 12/8/2022 tại: Trung tâm Giao dịch Công ty đấu giá Hợp danh Thành An - Tầng 4, số 3 Trần Khánh Dư, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VII. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

- VietinBank Bắc Hưng Yên; địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên;

- Ông: Trần Văn Khái - Trưởng phòng Tổng hợp; Số điện thoại: 0966 503 279.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Bắc Hưng Yên