»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Ngành công nghiệp dịch vụ Ngày 05/01/2022 04:17

K-BANKING - TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI KEXIM

Hạn mức tín dụng giữa Kexim Bank và VietinBank đã được thiết lập nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam có quan hệ thương mại với các doanh nghiệp Hàn Quốc. Đặc biệt, các khoản tín dụng thương mại của Kexim Bank cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa từ Hàn Quốc tiếp cận nguồn vốn giá rẻ.


Đặc trưng của sản phẩm:

  • Hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc hoặc một doanh nghiệp có yếu tố Hàn Quốc ở nước thứ ba.
  • Giao dịch được thanh toán bằng đồng USD
  • Giao dịch được thanh toán bằng thư tín dụng
  • Các điều khoản thanh toán đặc thù bao gồm thời hạn vay, mức cho vay tối đa tùy theo thỏa thuận giữa khách hàng và VietinBank
 

Lợi ích đối với các doanh nghiệp:

  • Tài trợ các giao dịch nhập khẩu với chi phí thấp
  • Lợi thế về thủ tục cho vay nhanh gọn
 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website của Kexim Bank theo đường dẫn: https://www.koreaexim.go.kr/site/main/index002