»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

VietinBank Đông Anh thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

25/5/2022 - VietinBank Đông Anh

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Anh (VietinBank Đông Anh) thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

VietinBank Hai Bà Trưng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

25/5/2022 - VietinBank Hai Bà Trưng

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng (VietinBank Hai Bà Trưng) thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý.

VietinBank Bà Rịa Vũng Tàu thông báo bán đấu giá khoản nợ thương mại

24/5/2022 - VietinBank Bà Rịa Vũng Tàu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu (VietinBank Bà Rịa Vũng Tàu) thông báo về việc bán đấu giá khoản nợ thương mại của khách hàng là Công ty TNHH Lợi Nguyên lần 4 với nội dung cụ thể như sau.

VietinBank Đông Anh thông báo xử lý tài sản

24/5/2022 - VietinBank Đông Anh

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Anh (VietinBank Đông Anh) hiện đang có nhu cầu cần xử lý tài sản là bất động sản.

VietinBank Lê Chân thông báo bán khoản nợ có tài sản bảo đảm

24/5/2022 - VietinBank Lê Chân

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Lê Chân (VietinBank Lê Chân) có nhu cầu bán/chuyển nhượng toàn bộ khoản nợ (gốc, lãi, phí...) của Công ty TNHH Thương mại Thắng Minh (Công ty Thắng Minh) tại VietinBank Lê Chân để xử lý khoản nợ.

VietinBank Lê Chân thông báo bán khoản nợ có Quyền sử dụng đất làm tài sản bảo đảm

24/5/2022 - VietinBank Lê Chân

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lê Chân (VietinBank Lê Chân) có nhu cầu bán/chuyển nhượng toàn bộ khoản nợ (gốc, lãi, phí...) của Công ty TNHH Thương mại Hà Thu (Công ty Hà Thu) tại VietinBank Lê Chân để xử lý khoản nợ.

VietinBank Hà Tĩnh thông báo xử lý tài sản bảo đảm

23/5/2022 - VietinBank Hà Tĩnh

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh (VietinBank Hà Tĩnh) hiện có nhu cầu xử lý tài sản của khách hàng là ông Hồ Thế Dũng tại VietinBank Hà Tĩnh theo Hợp đồng thế chấp đã ký.

VietinBank Bắc Hưng Yên thông báo bán đấu giá khoản nợ có tài sản bảo đảm

20/5/2022 - VietinBank Bắc Hưng Yên

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hưng Yên (VietinBank Bắc Hưng Yên) thông báo bán khoản nợ của khách hàng là ông\bà: Tạ Đăng Hào và Nguyễn Thị Cách để xử lý thu hồi nợ vay.

VietinBank Phúc Yên thông báo bán khoản nợ có nhiều bất động sản làm tài sản đảm bảo

19/5/2022 - VietinBank Phúc Yên

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên (VietinBank Phúc Yên) thông báo chuyển nhượng/bán khoản nợ để thu thu hồi nợ của Khách hàng là Công ty TNHH Cao Giang (Công ty Cao Giang).

VietinBank Đồng Nai thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ

19/5/2022 - VietinBank Đồng Nai

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai (VietinBank Đồng Nai) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ.

Chọn ngày: