»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

VietinBank Bắc Hải Phòng thông báo xử lý tài sản

01/7/2022 - VietinBank Bắc Hải Phòng

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hải Phòng (VietinBank Bắc Hải Phòng) có nhu cầu xử lý tài sản là động sản.

VietinBank KCN Tiên Sơn thông báo xử lý khoản nợ của khách hàng

01/7/2022 - VietinBank KCN Tiên Sơn

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Tiên Sơn (VietinBank KCN Tiên Sơn) thông báo xử lý khoản nợ của khách hàng Lê Hồng Sơn như sau:

VietinBank KCN Quế Võ thông báo bán tài sản bảo đảm

29/6/2022 - VietinBank KCN Quế Võ

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Quế Võ (VietinBank KCN Quế Võ) thông báo về việc bán tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và dịch vụ SHC Việt Nam.

VietinBank Bắc Hưng Yên thông báo bán đấu giá khoản nợ có tài sản bảo đảm

29/6/2022 - VietinBank Bắc Hưng Yên

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hưng Yên (VietinBank Bắc Hưng Yên) thông báo bán đấu giá khoản nợ có tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay.

VietinBank KCN Hải Dương thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ

29/6/2022 - VietinBank KCN Hải Dương

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Hải Dương (VietinBank KCN Hải Dương) thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ.

VietinBank Đông Anh thông báo bán tài sản

29/6/2022 - VietinBank Đông Anh

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Anh (VietinBank Đông Anh) đang tiến hành xử lý tài sản bảo đảm của khách hàng thông qua hình thức bán tài sản để thu hồi nợ.

VietinBank thông báo bán/chuyển nhượng khoản nợ của khách hàng

29/6/2022 - VietinBank

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) hiện đang có nhu cầu bán/chuyển nhượng toàn bộ khoản nợ (gốc, lãi, phí...) của Công ty Cổ phần Xuân Hưng (khách hàng vay vốn tại VietinBank Bắc Đà Nẵng) theo các hợp đồng tín dụng đã ký.

VietinBank Chi nhánh 8 TP. Hồ Chí Minh thông báo bán khoản nợ có tài sản bảo đảm (lần 4)

28/6/2022 - VietinBank Chi nhánh 8 TP. Hồ Chí Minh

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 8 TP. Hồ Chí Minh (VietinBank Chi nhánh 8 TP. Hồ Chí Minh) thông báo bán khoản nợ có tài sản bảo đảm (TSBĐ) của khách hàng là Công ty TNHH Thương mại - Xuất nhập khẩu (TM XNK) Vũ Quang để xử lý thu hồi nợ vay theo quy định.

VietinBank Chi nhánh 8 TP. HCM thông báo xử lý tài sản bảo đảm

28/6/2022 - VietinBank Chi nhánh 8 TP. HCM

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 8 TP. HCM (VietinBank Chi nhánh 8 TP. HCM) thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm (TSBĐ) để thu hồi nợ vay.

VietinBank Lạng Sơn thông báo xử lý tài sản bảo đảm/bán khoản nợ

28/6/2022 - VietinBank Lạng Sơn

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn (VietinBank Lạng Sơn) đang tiến hành xử lý tài sản bảo đảm/bán khoản nợ để thu thu hồi nợ của Khách hàng là Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn.

Chọn ngày: