»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

VietinBank Phú Quốc thông báo đấu giá tài sản

24/5/2024 - VietinBank Phú Quốc

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Quốc (VietinBank Phú Quốc) thông báo đấu giá tài sản bảo đảm thông qua đơn vị tổ chức đấu giá.

VietinBank Hội An thông báo đấu giá tài sản

23/5/2024 - VietinBank Hội An

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hội An (VietinBank Hội An) thông báo đấu giá tài sản của các khách hàng.

VietinBank KCN Biên Hòa thông báo xử lý tài sản bảo đảm

23/5/2024

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Biên Hòa (VietinBank KCN Biên Hòa) đang xử lý tài sản bảo đảm (TSBĐ) của các khách hàng.

VietinBank Thái Nguyên thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

21/5/2024 - VietinBank Thái Nguyên

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên (VietinBank Thái Nguyên) thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

VietinBank Hà Tĩnh thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

21/5/2024 - VietinBank Hà Tĩnh

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh (VietinBank Hà Tĩnh) thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý.

VietinBank KCN Biên Hòa thông báo xử lý tài sản bảo đảm

20/5/2024 - VietinBank KCN Biên Hòa

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Khu Công nghiệp Biên Hòa (VietinBank KCN Biên Hòa) thông báo xử lý tài sản bảo đảm của khách hàng vay là Công ty TNHH Nghê Huỳnh để thu hồi nợ vay.

VietinBank Bến Lức thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

20/5/2024 - VietinBank Bến Lức

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bến Lức (VietinBank Bến Lức) thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và tiêu chí lựa chọn.

VietinBank Bắc Hải Phòng xử lý tài sản

20/5/2024 - VietinBank Bắc Hải Phòng

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hải Phòng (VietinBank Bắc Hải Phòng) hiện đang có nhu cầu cần xử lý tài sản là động sản và bất động sản.

VietinBank Đông Anh xử lý tài sản bảo đảm

17/5/2024 - VietinBank Đông Anh

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Anh (VietinBank Đông Anh) hiện đang có nhu cầu cần xử lý tài sản là quyển sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất mang tên ông Lê Văn Đoàn và bà Đỗ Thị Quỳnh Như, tại sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty Cổ phần Dược phẩm và Thương mại Hà Nội KTD.

VietinBank Chi nhánh 7 TP. HCM bán đấu giá khoản nợ

17/5/2024 - VietinBank Chi nhánh 7 TP. HCM

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 7 TP. HCM (VietinBank Chi nhánh 7 TP. HCM) đang phối hợp với tổ chức đấu giá chuyên nghiệp tiến hành các thủ tục đấu giá công khai khoản nợ của khách hàng để thu hồi nợ.

Chọn ngày: