null - VietinBank

»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 05/12/2023 05:46

VietinBank Hà Tĩnh thông báo chào hàng

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh (VietinBank Hà Tĩnh) có kế hoạch tổ chức chào hàng Gói mua sắm “Trang cấp mới toàn bộ hệ thống biển bảng, logo, bàn quầy và trang trí nội thất tại sảnh giao dịch - Trụ sở VietinBank Hà Tĩnh”. VietinBank Hà Tĩnh kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đối với việc cung cấp dịch vụ bảo trì nêu trên tham dự.

Thông tin như sau:

- Tên Gói mua sắm: Trang cấp mới toàn bộ hệ thống biển bảng, logo, bàn quầy và trang trí nội thất tại sảnh giao dịch - Trụ sở VietinBank Hà Tĩnh.

- Địa điểm: Trụ sở VietinBank Hà Tĩnh; địa chỉ: 82 Phan Đình Phùng, phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Tổng giá trị mua sắm đã bao gồm các loại thuế, phí liên quan (nếu có): 2.993.513.300 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm chín mươi ba triệu, năm trăm mười ba nghìn, ba trăm đồng chẵn).

- Nguồn vốn: Vốn chi phí của VietinBank Hà Tĩnh.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Tháng: 12/2023.

1. Phát hành hồ sơ yêu cầu (HSYC):

- HSYC phát miễn phí.

- Thời gian: Từ 7h30 ngày 6/12/2023 đến 16h00 ngày 8/12/2023.

- Địa điểm phát hành HSYC: Tổ chuyên gia mua sắm, tầng 2, Trụ sở VietinBank Hà Tĩnh; địa chỉ: 82 Phan Đình Phùng, phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Tiếp nhận hồ sơ đề xuất (HSĐX):

- Thời gian: Từ 7h30 ngày 11/12/2023 đến trước 16h00 ngày 15/15/2023.

- Địa điểm tiếp nhận HSĐX: Tổ chuyên gia mua sắm, tầng 2, Trụ sở VietinBank Hà Tĩnh; địa chỉ: 82 Phan Đình Phùng, phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

VietinBank Hà Tĩnh sẽ tiếp nhận và đánh giá HSĐX của các nhà thầu theo đúng quy định và sẽ thông báo cho nhà thầu được lựa chọn thực hiện Gói mua sắm “Trang cấp mới toàn bộ hệ thống biển bảng, logo, bàn quầy và trang trí nội thất tại sảnh giao dịch - Trụ sở VietinBank Hà Tĩnh” đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng.

3. Để biết thêm thông tin về Gói mua sắm vui lòng liên hệ:

- Tổ chuyên gia mua sắm, tầng 2, Trụ sở VietinBank Hà Tĩnh; địa chỉ: 82 Phan Đình Phùng, phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; điện thoại: 0239 3850 406.

VietinBank Hà Tĩnh rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của các nhà thầu chuyên nghiệp.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Hà Tĩnh

null - VietinBank
null - VietinBank null - VietinBank null - VietinBank