»

Giá vàng giao ngay thế giới 15h00' ngày 06/04: 196,74 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 15h00' ngày 06/04 mua: 47.00 nghìn đồng/chỉ, bán: 48.02 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 06/04: VN-Index: 736.75 +34.95 HNX-Index: 103.26 +5.42 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO
Đính chính địa chỉ Chi nhánh

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Quy chế Quản lý và Phát triển mạng lưới trong hệ thống VietinBank ban hành kèm theo Quyết định số 265/QĐ-HĐTQ-NHCT1 ngày 15/03/2014;

- Căn cứ Nghị quyết số 450/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 29/11/2019 của Hội đồng quản trị VietinBank về công tác mạng lưới;

- Căn cứ Quyết định số 564/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 29/11/2019 của Hội đồng quản trị VietinBank;

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK
TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Đính chính địa chỉ của chi nhánh thị xã Phú Thọ từ ngày 29/11/2019, cụ thể như sau:

a) Địa chỉ cũ:  Số 01 đường Phú An, phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ;

b) Địa điểm mới : Số 136 đường Phú An, phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ;

c) Tên gọi (không thay đổi):  Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – Chi nhánh thị xã Phú Thọ.

2. Số điện thoại liên hệ:  02103820088  số fax: 02103710599

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: Chi nhánh thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, Cấp tín dụng, Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; Và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và VietinBank.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng.

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác