»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO

Thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Quy chế Quản lý và Phát triển mạng lưới trong hệ thống VietinBank ban hành kèm theo Quyết định số 238/2021/QĐ-HĐTQ-NHCT11 ngày 19/05/2021;

- Căn cứ văn bản số 520/QĐ-TGĐ-NHCT1.2 ngày 26/04/2022 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Về việc chấp thuận thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng Giao dịch (PGD) Cam Đường trực thuộc Chi nhánh Lào Cai;

- Căn cứ văn bản số 167/LCA3 ngày 22/04/2022 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lào Cai về việc chấp thuận thay đổi địa điểm giao dịch của PGD Cam Đường trực thuộc Chi nhánh Lào Cai.

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thay đổi địa điểm PGD Cam Đường trực thuộc Chi nhánh Lào Cai, cụ thể như sau:

 Tên gọi (không thay đổi): Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai - PGD Cam Đường.

- Địa điểm cũ: Số 632, tổ 20, đường Hoàng Quốc Việt, phường Pom Hán, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Địa điểm mới: Tổ 15, đường Hoàng Quốc Việt, phường Pom Hán, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Ngày hoạt động chính thức: PGD Cam Đường chính thức hoạt động tại địa điểm trên kể từ ngày 4/5/2022.

3. Số điện thoại liên hệ: 0214 3855 588. 

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: Phòng giao dịch thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, cấp tín dụng, dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và VietinBank.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý khách hàng!

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác