»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO

Thành lập Phòng Giao dịch

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Quy chế Quản lý và Phát triển mạng lưới trong hệ thống VietinBank ban hành kèm theo Quyết định số 265/QĐ-HĐTQ-NHCT1 ngày 15/03/2014;

- Căn cứ Nghị quyết số 293/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 03/08/22020 của Hội đồng Quản trị VietinBank về công tác mạng lưới;

- Căn cứ văn bản số 1757/NHNN-TTGSNH ngày 17/03/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập phòng giao dịch trong nước của VietinBank;

- Căn cứ văn bản số 601/LCA3 ngày 31/12/2020 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lào Cai về việc chấp thuận đủ điều kiện khai trương hoạt động Phòng Giao dịch (PGD) Bảo Thắng;

- Căn cứ Quyết định số 005/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 11/01/2021 của Hội đồng Quản trị VietinBank.

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thành lập PGD Bảo Thắng trực thuộc Chi nhánh Lào Cai, cụ thể như sau:

- Tên gọi: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai - PGD Bảo Thắng.

- Địa điểm: Đường 19-5, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

2. Ngày hoạt động chính thức: PGD Bảo Thắng chính thức hoạt động tại địa điểm trên kể từ ngày 18/1/2021.

3. Số điện thoại liên hệ: 0214 3663 998.

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: Phòng giao dịch thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, cấp tín dụng, dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và VietinBank.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý khách hàng!

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác