»

Giá vàng giao ngay thế giới 15h00' ngày 05/06: 205,62 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 15h00' ngày 04/06 mua: 48.48 nghìn đồng/chỉ, bán: 48.84 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 05/06: VN-Index: 886.22 +2.32 HNX-Index: 118.08 +0.66 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO

Đính chính địa chỉ Chi nhánh

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Quy chế Quản lý và Phát triển mạng lưới trong hệ thống VietinBank ban hành kèm theo Quyết định số 265/QĐ-HĐTQ-NHCT1 ngày 15/03/2014;

- Căn cứ Nghị quyết số 484/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 31/12/2019 của Hội đồng quản trị VietinBank về công tác mạng lưới;

- Căn cứ Quyêt định số 2703/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc kiện toàn, sắp xếp lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Yên Bái;

- Căn cứ Quyết định số 051/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 17/02/2020 của Hội đồng quản trị VietinBank;

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Đính chính địa chỉ chi nhánh Yên Bái ngày 18/02/2020, cụ thể như sau:

a) Địa điểm cũ:  Số 887, đường Điện Biên, tổ 32C, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái;

b) Địa điểm mới : Số 887, đường Điện Biên, tổ 1, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái;

c) Tên gọi (không thay đổi):  Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – Chi nhánh Yên Bái.

2. Số điện thoại liên hệ:  021 63817666              Số Fax: 021 63817956

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: Chi nhánh thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, Cấp tín dụng, Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; Và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và VietinBank.

 

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng.

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác