»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO

Thay đổi tên và địa điểm Phòng giao dịch

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Quy chế Quản lý và Phát triển mạng lưới trong hệ thống VietinBank ban hành kèm theo Quyết định số 265/QĐ-HĐTQ-NHCT1 ngày 15/03/2014;

- Căn cứ Nghị quyết số 074/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 29/03/2021 của Hội đồng quản trị VietinBank về công tác mạng lưới;

- Căn cứ văn bản số 256/QUB-TTGS ngày 05/04/2021 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Bình;

- Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 08/04/2021 của Hội đồng quản trị VietinBank;

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thay đổi tên gọi và địa điểm PGD Tuyên Hóa trực thuộc Chi nhánh Quảng Bình, cụ thể như sau:

a) Tên gọi và địa điểm (hiện tại):

- Tên gọi: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình - Phòng giao dịch Tuyên Hóa;

- Địa điểm: Tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

b) Tên gọi và địa điểm (mới):

- Tên gọi: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình - Phòng giao dịch Quảng Ninh;

- Địa điểm: Tổ dân phố Văn Hùng, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình;

2. Ngày hoạt động chính thức: Phòng giao dịch Quảng Ninh chính thức hoạt động tại địa điểm trên kể từ ngày 12/04/2021.

3. Số điện thoại liên hệ: 023 2387 2799

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: Phòng giao dịch thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, Cấp tín dụng, Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; Và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và VietinBank.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng.

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác