»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO

Thay đổi tên và địa điểm Phòng giao dịch

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Quy chế Quản lý và Phát triển mạng lưới trong hệ thống VietinBank ban hành kèm theo Quyết định số 265/QĐ-HĐTQ-NHCT1 ngày 15/03/2014;

- Căn cứ Quyết định số 1228/TGĐ-NHCT1.2 ngày 23/02/2022 của Phó Tổng Giám đốc phụ trách VietinBank về công tác mạng lưới;

- Căn cứ văn bản số 127/TGI-TTGS ngày 04/03/2022 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tiền Giang về việc thay đổi địa điểm hoạt động PGD Tân Mỹ Chánh;

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thay đổi tên gọi và địa điểm PGD Tân Mỹ Chánh trực thuộc Chi nhánh Tiền Giang, cụ thể như sau:

a. Tên gọi và địa điểm (hiện tại):

  • Tên gọi: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang - Phòng giao dịch Tân Mỹ Chánh;
  • Địa điểm: Ấp Tân Tỉnh B, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

b. Tên gọi và địa điểm (mới):

  • Tên gọi: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang - Phòng giao dịch Sông Tiền;
  • Địa điểm: Số 232 đường Lê Văn Phẩm, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

2. Ngày hoạt động chính thức: Phòng giao dịch Sông Tiền chính thức hoạt động tại địa điểm trên kể từ ngày 14/03/2022

3. Số điện thoại liên hệ: 0273 395 8242  

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: Phòng giao dịch thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, Cấp tín dụng, Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; Và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và VietinBank.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng.

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác