»

VietinBank nghỉ giao dịch trong dịp Lễ Quốc khánh từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9 (riêng hệ thống ATM vẫn hoạt động bình thường); làm việc trở lại vào ngày 3/9.

Đổi mật khẩu dịch vụ


    Để thay đổi mật khẩu dịch vụ thanh toán trực tuyến, Quý khách vui lòng đổi tại đây

  • Bước 1: Khách hàng gõ số thẻ và mật khẩu hiện tại lên các trường thông tin tương ứng rồi bấm “OK”.
  • Bước 2: Hệ thống sẽ kiểm tra các thông tin về tài khoản thanh toán trực tuyến của thẻ (số thẻ, mật khẩu hiện tại). Nếu các thông tin đăng nhập chính xác, hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng nhắn tin theo cú pháp quy định (cú pháp tin nhắn này sẽ được hiển thị trên trang web) để lấy mã OTP.
  • Bước 3: Hệ thống sẽ gửi về số điện thoại di động của khách hàng mã OTP theo yêu cầu (số điện thoại khách hàng đã đăng ký cho dịch vụ thanh toán trực tuyến). Khách hàng nhập mã OTP lên trường thông tin tương ứng và bấm “OK”.
  • Bước 4: Hệ thống sẽ kiểm tra mã OTP khách hàng vừa nhập, nếu khớp đúng, trang web sẽ chuyển sang màn hình nhập mật khẩu mới. Sau khi khách hàng nhập mật khẩu mới trên web (nhập 02 lần để xác định tính chính xác) và bấm “OK”, hệ thống sẽ tự động cập nhật mật khẩu mới của khách hàng. Khách hàng có thể sử dụng mật khẩu mới của mình ngay sau đó.