»

Giá vàng giao ngay thế giới 9h30' ngày 22/2: 159,67 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 10h01' ngày 22/2 mua: 3.690 nghìn đồng/chỉ, bán: 3.705 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 22/2: VN-Index: 1.076,03  -11,12 HNX-Index : 124,70 -1,15 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VIETINBANK

NGÀY THÀNH LẬP:

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) được thành lập vào ngày 26/3/1988, trên cơ sở tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Nghị định số 53/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.

NIÊM YẾT:

VietinBank được Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) chấp thuận niêm yết từ ngày 16/7/2009.

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mã cổ phiếu: CTG

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

- Tổng số cổ phần: 3.723.404.556 cổ phiếu (tại thời điểm 31/12/2016)

29 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN:

GIAI ĐOẠN I: Từ 1988 - 2000

Xây dựng và chuyển đổi từ ngân hàng một cấp thành ngân hàng hai cấp, đưa Ngân hàng Công Thương Việt Nam đi vào hoạt động.

GIAI ĐOẠN II: Từ 2001 - 2008

Thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu Ngân hàng Công Thương Việt Nam về xử lý nợ, mô hình tổ chức, cơ chế chính sách và hoạt động kinh doanh.

GIAI ĐOẠN III: Từ 2009 đến nay

Thực hiện thành công cổ phần hóa, đổi mới mạnh mẽ, hiện đại hóa, chuẩn hóa các mặt hoạt động ngân hàng; chuyển đổi mô hình tổ chức, quản trị điều hành theo thông lệ quốc tế.

CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH:

Hệ thống mạng lưới trong nước gồm 155 chi nhánh, trên 1.000  phòng giao dịch và quỹ tiết kiệm. Trên thị trường quốc tế, VietinBank có 2 chi nhánh ở CHLB Đức, 1 ngân hàng con 100% vốn tại CHDCND Lào và 1 văn phòng đại diện ở Myanmar.

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN:

Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh
Văn phòng đại diện tại TP. Đà Nẵng

TRUNG TÂM:

Trung tâm Thẻ

Trung tâm Công nghệ Thông tin

Trung tâm Thanh toán

Trung tâm Dịch vụ khách hàng

Trung tâm Tài trợ Thương mại

Trung tâm Quản lý tiền mặt tại TP. Hà Nội

Trung tâm Quản lý tiền mặt tại TP. HCM

Trung tâm Quản lý tiền mặt tại Bắc Ninh

Trung tâm Quản lý tiền mặt tại Hải Phòng

Trung tâm Quản lý tiền mặt tại Đà Nẵng

CÁC CÔNG TY:

Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính

Công ty Cổ phần Chứng khoán

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản

Công ty TNHH MTV Bảo hiểm

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ

Công ty TNHH MTV Chuyển tiền Toàn cầu

Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào

Ngân hàng Indovina

Công ty Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Công đoàn

Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank