»

VietinBank kính chúc Quý khách hàng cùng gia đình một năm mới “An khang - Thịnh vượng - Vạn sự như ý!”                                                                                                                                  

Tiêu điểm Ngày 10/4/2012 05:00

Vốn điều lệ của VietinBank là trên 26,2 ngàn tỷ

Đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2012 đã thành công, theo đó VietinBank có vốn điều lệ mới là  26.217.545.370.000 đồng, chính thức trở thành Ngân hàng TMCP có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.

> VietinBank phát hành thêm cổ phiếu qua chia cổ tức và thưởng cổ phiếu

Ngày 9/4/2012, Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ năm 2012 thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, cụ thể như sau:
1. Kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ năm 2012:
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 598.799.759 cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành thêm cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu:
  + Chia cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu: 20%
  + Thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư: 9,6%
- Tổng số vốn huy động dự kiến: 5.987.997.590.000 đồng.

2. Kết quả phát hành tăng vốn điều lệ năm 2012:
Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 598.782.376 (Năm trăm chín mươi tám triệu bảy trăm tám mươi hai nghìn ba trăm bảy mươi sáu) cổ phiếu, chiếm 99,997% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán.

STT Loại cổ phiếu Số lượng (cổ phiếu) Giá trị (đồng)
1 Cổ đông Nhà nước 480.872.770 4.808.727.700.000
2 Cổ đông ngoài Nhà nước 117.909.606 1.179.096.060.000
  Tổng số cổ phiếu phát hành tăng vốn 598.782.376 5.987.823.760.000

Tổng số cổ phiếu lẻ phát sinh từ việc chia cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư là 17.305,29 cổ phiếu. Trong đó:
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh từ việc chia cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu là 7.953,2 cổ phiếu (tương đương 79.532.000 đồng). Ngân hàng thực hiện việc thanh toán bằng tiền mặt cho cổ đông.
- Số cổ phiếu lẻ từ việc thưởng cổ phiếu: 9.352,09 cổ phiếu (tương đương 93.520.900 đồng). Ngân hàng sẽ giữ lại và phát hành sau.

Sau đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2012, vốn điều lệ mới của VietinBank là  26.217.545.370.000 đồng, tương đương 2.621.754.537 cổ phiếu. Như vậy, VietinBank đã chính thức trở thành Ngân hàng TMCP có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.

VietinBank