/sites/mediafile/VTB155825 /sites/mediafile/VTB150375 /sites/mediafile/VTB150138 /sites/mediafile/VTB134417 /sites/mediafile/VTB133682 /sites/mediafile/VTB132035 /sites/mediafile/CDL092196

VietinBank Securities cung cấp dịch vụ Tư vấn Chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính và Bán đấu giá cổ phần. Bằng sự am hiểu về thị trường cũng như có nhiều mối quan hệ với các đối  tác,  VietinBank Securities  đã  thực  hiện  thành  công  rất  nhiều thương vụ Chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính cho

nhiều Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế nhà nước trong thời gian qua như Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC), Tổng Công ty lương thực Miền Bắc, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam …

Lịch hoạt động của sme club