/sites/mediafile/VTB155825 /sites/mediafile/VTB150375 /sites/mediafile/VTB150138 /sites/mediafile/VTB134417 /sites/mediafile/VTB133682 /sites/mediafile/VTB132035 /sites/mediafile/CDL092196

IR là hoạt động chuyên biệt trong hoạt động quan  hệ  công  chúng  (PR)  của  doanh  nghiệp bao gồm hai nghiệp vụ Tài chính và Truyền thông có vai trò: xây dựng chiến lược cổ đông, công bố thông tin, cầu nối giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư đồng thời quảng bá hình ảnh doanh nghiệp. Giá  cổ  phiếu  của  một  doanh  nghiệp  là  do  nhà đầu tư quyết định mà thông tin chính là nền tảng cho mọi quyết định của nhà đầu tư. Vì vậy, một doanh nghiệp muốn giữ chân cổ đông hiện hữu và thu hút thêm ngày càng nhiều cổ đông mới không thể không quan tâm đến IR.

VietinBank Securities cung cấp Dịch vụ Quan hệ Nhà Đầu Tư (IR) trọn gói cho Quý doanh nghiệp,

bao gồm:

  • Tư vấn soạn thảo kế hoạch IR hàng năm.
  • Phân tích và đánh giá dòng thông tin, tình hình tài chính, tình hình hoạt động chung của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp, thông điệp cần truyền tải.
  • Chuẩn bị bộ tài liệu cho báo chí, cho cổ đông trong các cuộc họp báo, hội thảo, đại hội đồng cổ đông.
  • Biên tập các bài phát biểu của Lãnh đạo doanh nghiệp tại các sự kiện đối ngoại và hoạt động IR khác.
  • Tổ chức cuộc gặp gỡ, hội thảo, tiếp xúc, trao đổi với Nhà Đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư tổ chức.
  • Tư vấn lên kế hoạch ngăn ngừa và xử lý khủng hoảng.
  • Tư vấn Đánh giá và thiết kế lại bộ nhận diện thương hiệu.
  • Tư vấn xây dựng mảng IR online.
  • Tư vấn xây dựng Báo cáo thường niên.
  • Các hoạt động có liên quan khác.

Lịch hoạt động của sme club