/sites/mediafile/VTB155825 /sites/mediafile/VTB150375 /sites/mediafile/VTB150138 /sites/mediafile/VTB134417 /sites/mediafile/VTB133682 /sites/mediafile/VTB132035 /sites/mediafile/CDL092196

Hỗ trợ tài khoản giao dich

Với đội ngũ chuyên viên môi giới tận tâm, được  đào  tạo  chuyên  nghiệp,  giàu  kinh nghiệm, tuân thủ chuẩn mực đạo đức  nghề nghiệp, chúng tôi luôn  tận tâm hỗ trợ  khách hàng mở tài khoản và giao dịch trên thị trường chứng khoán.

  • Môi giới giao dịch cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ;
  • Môi giới Trái phiếu niêm yết;
  • Môi giới chứng khoán phái sinh
  • Môi giới các sản phẩm tài chính khác;

Giao dịch thỏa thuận, tìm khách hàng đối ứng trực tiếp: Đây là sản phẩm dành cho những khách hàng cần tư vấn tìm đối tác thực hiện giao dịch mua/bán cổ phần của Công ty. Nhà đầu tư có nhu cầu giao dịch trái phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung; các loại chứng khoán giao dịch qua kênh: Trái phiếu Chính phủ (Trái phiếu Kho bạc Nhà nước, Tín phiếu Kho bạc Nhà nước), Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương;  Trái  phiếu  doanh  nghiệp,  cổ  phiếu (niêm yết, OTC …).

Lịch hoạt động của sme club