»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Khách hàng ưu tiên | Sản phẩm | Cho vay sản xuất kinh doanh

Giải pháp Tài chính hiệu quả

 alt=

Tiện ích

 • Lãi suất cạnh tranh và linh hoạt;
 • Hạn mức cho vay cao, linh hoạt theo giá trị Tài sản đảm bảo (TSĐB).
 • Phương thức trả nợ đa dạng: tự động trích từ tài khoản của khách hàng tại VietinBank hoặc trả trực tiếp tại các điểm giao dịch;
 • Tài sản thế chấp đa dạng: thuộc sở hữu người vay vốn, chính tài sản định mua hoặc do bên thứ ba bảo lãnh

Đặc điểm

 • Đồng tiền cho vay: VNĐ, ngoại tệ.
 • Mức cho vay:
  • Đối với cho vay ngắn hạn: tối đa 80% nhu cầu vốn;
  • Đối với cho vay trung dài hạn: Không có TSĐB: tối đa 50% tổng nhu cầu vốn với trường hợp không có TSĐB, tối đa 60% nhu cầu vốn trong trường hợp có TSĐB;
  • Đối với TSĐB là sổ/thẻ tiết kiệm/giấy tờ có giá thuộc danh mục các tổ chức phát hành, quản lý do VietinBank công bố trong từng thời kỳ: 100% nhu cầu vốn
 • Thời hạn cho vay: thời hạn cho vay tối đa 7 năm;
 • Phương thức cho vay đa dạng: từng lần, trả góp, hạn mức, theo dự án đầu tư…
 • Lãi suất cho vay: áp dụng lãi suất thoả thuận cạnh tranh, tuân thủ quy định về lãi suất cho vay tiêu dùng do VietinBank quy định trong từng thời kỳ.
 • Phí: thu theo biểu phí hiện hành của VietinBank (nếu có).

Điều kiện áp dụng

 • Độ tuổi tại thời điểm kết thúc thời hạn cho vay không quá 65 tuổi
 • Hoạt động SXKD hợp pháp, có dự án đầu tư, phương án SXKD được VietinBank thẩm định là khả thi, có hiệu quả, có khả năng trả nợ và phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Có TSBĐ cho khoản vay. Có thể dùng chính tài sản hình thành từ vốn vay để bảo đảm.

Hồ sơ thủ tục

 • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của VietinBank;
 • Dự án, phương án; giấy tờ, tài liệu chứng minh mục đích sử dụng tiền vay;
 • Giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập trả nợ; TSĐB;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép/chứng chỉ hành nghề (trường  pháp luật quy định phải có);
 • Phương án SXKD/Dự án đầu tư và các tài liệu liên quan.