»

Giá vàng giao ngay thế giới 15h00' ngày 13/07: 217,78 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 15h00' ngày 13/07 mua: 50.20 nghìn đồng/chỉ, bán: 50.62 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 13/07: VN-Index: 868.72 -2.49 HNX-Index: 115.85 -0.01 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 07/01/2017 05:17

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa XII

Ngày 7/1/2017 tại Hà Nội, VietinBank tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương (TW) Đảng khóa XII. Hội nghị được triển khai bằng phương pháp trực tuyến tại Trụ sở chính (TSC) tới 164 điểm cầu trên toàn hệ thống VietinBank.

>> Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và tập huấn công tác Đoàn
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐQT VietinBank; Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương; đồng chí Lê Văn Long - Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Lê Đức Thọ - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VietinBank cùng các đồng chí thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Cơ quan Đảng ủy VietinBank tham dự.

Hội nghị được triển khai bằng phương pháp học trực tuyến tại điểm cầu chính TSC và 164 điểm cầu với sự tham gia học tập của gần 17.000 đảng viên, cán bộ trên toàn hệ thống VietinBank.

Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa XII đã ban hành 3 Nghị quyết và 1 kết luận. Nghị quyết tập trung vào những vấn đề đặc biệt quan trọng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mô hình tăng trưởng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong hội nhập kinh tế quốc tế. Đặc biệt, Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: Đây là Nghị quyết đặc biệt quan trọng đã cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đề ra. Qua việc học tập và triển khai Nghị quyết giúp các đảng viên có trách nhiệm tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa tuân thủ để chủ động nhận diện, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những hành vi tiêu cực. Từ đó toàn hệ thống phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm, phòng ngừa, đấu tranh một cách mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn với tiêu cực, tham nhũng. Đồng thời, các đảng viên xây dựng đoàn kết nội bộ, chuẩn hóa đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử không chỉ với khách hàng mà cả với đồng nghiệp, đồng chí; góp phần xây dựng hình ảnh, gia tăng giá trị thương hiệu văn hóa VietinBank.

“Mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiên cứu sâu sắc, nắm chắc Nghị quyết, không chỉ nhớ, hiểu mà phải biến thành hành động tích cực. Từng cấp ủy, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động; đặc biệt cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải soi lại chính mình để tự xem xét đã tuân thủ đúng, đủ các quy chế, quy trình nghiệp vụ, phòng ngừa rủi ro, tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, các cơ chế về công tác cán bộ và quản lý cán bộ của VietinBank” - đồng chí Nguyễn Văn Thắng yêu cầu.

Giáo sư - Tiến sỹ Phùng Hữu Phú trao đổi cách thức tiếp cận và nghiên cứu Nghị quyết

Tiếp sau phần khai mạc, toàn Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Kiên Cường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VietinBank quán triệt nội dung chính Nghị quyết số 04. Những nội dung quan trọng được truyền đạt gồm như: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04 của Đảng bộ VietinBank.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lê Đức Thọ đã quán triệt những nội dung chính của Nghị quyết số 05 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế tới Hội nghị. Đồng thời, đồng chí Lê Đức Thọ cũng thông tin những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 06 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Cũng tại Hội nghị, gần 17.000 đảng viên người lao động trên toàn hệ thống đã được nghe Giáo sư - Tiến sỹ Phùng Hữu Phú trao đổi về phần lý luận, phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa XII.

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ rệt, sau Hội nghị mỗi đảng viên tham dự sẽ viết bài thu hoạch, trình bày rõ nhận thức về các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, xác định phương hướng, biện pháp tự rèn luyện gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thông qua Hội nghị, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo VietinBank tin tưởng các cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống sẽ tích cực phấn đấu, thực hiện thật tốt nhiệm vụ và gặt hái được nhiều thành công trong năm 2017.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu chính TSC VietinBank

Minh Khuê