»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 30/6/2015 11:06

Đẩy mạnh hiệu quả công tác huy động vốn ngoại tệ

Đảm bảo vị thế của VietinBank trong lĩnh vực thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại (TTQT và TTTM), tích cực tăng trưởng nguồn vốn ngoại tệ phục vụ hoạt động kinh doanh, Đảng bộ Sở Giao dịch đã trình bày trước Đại hội Đảng bộ VietinBank nhiệm kỳ 2015 - 2020 tham luận với nội dung “Đẩy mạnh hiệu quả công tác huy động vốn ngoại tệ”.

Đồng chí Tống Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Sở Giao dịch, đại diện Đảng bộ Sở Giao dịch trình bày tham luận.

Trong những năm qua, lãi suất ngoại tệ trên thị trường Việt Nam cao hơn nhiều so với thị trường nước ngoài và việc vay nước ngoài với lãi suất tốt sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho VietinBank (do khoảng chênh lệch lãi suất lớn). Từ đó, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo VietinBank đã xác định việc tăng cường thu hút nguồn vốn ngoại tệ từ các định chế tài chính nước ngoài là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và đã có các chỉ đạo cụ thể, sát sao để các bộ phận liên quan thực hiện.

Nắm bắt và quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo VietinBank, Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Sở Giao dịch tập trung lãnh đạo cán bộ Đảng viên (CBĐV) trong Sở Giao dịch thực hiện các giải pháp cụ thể như: Duy trì quan hệ với các ngân hàng tài trợ và đẩy mạnh hợp tác để tận dụng tối đa hạn mức vay vốn các ngân hàng tài trợ; khuyến khích CBĐV và người lao động tìm hiểu nghiên cứu, thực hiện mở rộng quan hệ hợp tác vay vốn với các định chế tài chính trên thế giới theo kênh TTTM, nhất là với các ngân hàng tài trợ ở thị trường mới như Trung Đông.

Chủ động nghiên cứu, đề xuất các cấu trúc vay vốn mới, các sản phẩm mới, Sở Giao dịch không những khai thác tốt nguồn ngoại tệ ngắn hạn mà còn tập trung nghiên cứu, triển khai các kênh huy động ngoại tệ dài hạn trên cơ sở các chương trình tín dụng xuất khẩu (ECA) của các nước.

Ngoài ra, Sở Giao dịch còn thực hiện nhiều biện pháp tích cực nhằm khai thác nguồn từ các luồng hàng hóa thương mại của các tập đoàn thương mại, tài chính trên thế giới.

Phát huy ưu thế là đầu mối liên hệ hợp tác với các định chế tài chính nước ngoài trong hoạt động TTQT và TTTM, trong những năm qua, Sở Giao dịch đã huy động được khối lượng nguồn vốn ngoại tệ lớn, lãi suất trung bình thấp, góp phần tích cực vào việc đảm bảo an toàn thanh khoản về ngoại tệ cho VietinBank. Riêng năm 2014 doanh số huy động đạt gần 2 tỷ USD, lãi suất bình quân 1,65%/năm (bao gồm thuế nhà thầu); dư nợ USD tại thời điểm ngày 31/12/2014 đạt 1,285 tỷ USD, chiếm gần 25% tổng số dư huy động vốn ngoại tệ của toàn hệ thống VietinBank.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh hơn nữa công tác huy động vốn ngoại tệ, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của VietinBank ngày càng phát triển, Đảng bộ Sở Giao dịch xác định cần nghiêm túc thực hiện các định hướng cụ thể sau:

Xây dựng kế hoạch hoạt động của Sở Giao dịch về công tác huy động vốn ngoại tệ phù hợp trong từng giai đoạn, đảm bảo hoạt động kinh doanh phát triển, an toàn, hiệu quả. Từ đó, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy, Ban Lãnh đạo VietinBank giao.

Tiếp tục nghiên cứu thêm các cấu trúc vay vốn theo kênh TTTM để đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường hơn nữa sản phẩm mới.

Bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ CBĐV đặc biệt là lực lượng lao động trẻ nắm vững và vận dụng linh hoạt quy trình nghiệp vụ các sản phẩm, phát huy sáng kiến tiếp tục mở rộng quan hệ với các định chế tài chính mới, đẩy mạnh các sản phẩm hợp tác ngân hàng quốc tế.

Đồng thời, Sở Giao dịch sẽ tiếp tục nghiên cứu và phát triển nhiều sản phẩm kinh doanh ngân hàng quốc tế mới; mở rộng quan hệ hợp tác với các định chế trong và ngoài nước; cải tiến hệ thống công nghệ, khẳng định vai trò là trung tâm hiện đại xử lý an toàn, hiệu quả các giao dịch TTQT và TTTM cho hệ thống VietinBank.

Sở Giao dịch VietinBank được thành lập từ năm 2008 trên cơ sở sáp nhập các phòng Thanh toán xuất nhập khẩu, Chuyển tiền ngoại tệ, Swift & Test Key, nâng cấp thành một trung tâm xử lý tập trung nghiệp vụ TTQT và TTTM của cả hệ thống VietinBank.

Theo mô hình mới này, hoạt động TTQT và TTTM được chuyển từ mô hình tổ chức theo chiều ngang sang mô hình theo chiều dọc. Các chi nhánh trở thành kênh phân phối sản phẩm, làm nhiệm vụ tiếp thị, tư vấn, tìm kiếm khách hàng, Sở Giao dịch xử lý các giao dịch về mặt kỹ thuật nghiệp vụ. Mô hình xử lý tập trung giúp VietinBank tiết giảm được chi phí, giảm thiểu tối đa rủi ro trong hoạt động TTTM và TTQT, tăng cường chuyên môn hóa, đồng thời mở rộng khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Xem các bài tham luận khác tại đây

Đảng bộ Sở Giao dịch