»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 25/6/2015 10:30

Công nghệ Thông tin làm nòng cốt hiện đại hóa ngân hàng

Một trong những giải pháp đưa VietinBank trở thành Tập đoàn tài chính hàng đầu Việt Nam phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững là lấy Công nghệ Thông tin (CNTT) làm nòng cốt, trên cơ sở công nghệ hóa, hiện đại hóa tổng thể sản phẩm nghiệp vụ và các ứng dụng quản trị.

Bí thư Đảng bộ Trung tâm CNTT Trần Công Quỳnh Lân trình bày tham luận tại Đại hội.

Tại Đại hội Đảng bộ VietinBank lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Trần Công Quỳnh Lân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VietinBank, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm CNTT đã thay mặt cho Đảng bộ Trung tâm CNTT trình bày tham luận với chủ đề “Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ trong ứng dụng và hiện đại hóa ngân hàng”, bao gồm các nội dung như sau:

1. Kết quả thực hiện chiến lược CNTT giai đoạn 2010 - 2015

Về việc nâng cao năng lực hệ thống Core Banking và cung cấp sản phẩm: Song song với việc duy trì, vận hành các hệ thống Core hiện tại đảm bảo đáp ứng hoạt động kinh doanh (Core Incas, Core Flexcube, Core Misac), VietinBank đã và đang gấp rút triển khai dự án Thay thế Core Banking - Core Sunshine.

Đây là dự án có tầm quan trọng số 1 trong tổng thể danh mục dự án Chiến lược CNTT giai đoạn 2010 - 2015. Đến nay dự án đang hoàn thiện những công tác chuẩn bị sẵn sàng đưa hệ thống mới vào kiểm thử chấp nhận người dùng.

Về Nhóm dự án nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng: Dự án xây dựng hệ thống Khởi tạo khoản vay là một trong những dự án nghiệp vụ phức tạp, nhằm tự động hóa ứng dụng cho vay và hệ thống quản trị ngân hàng.

Về tăng cường hiệu quả kinh doanh: VietinBank đã tập trung nâng cao năng lực quản trị nội bộ thông qua các hoạt động như: Triển khai các giải pháp quản lý rủi ro đối với dự án Quản lý rủi ro tín dụng và Phòng Chống rửa tiền; triển khai bộ giải pháp ERP nhằm hợp nhất hệ thống quản lý tài chính nội bộ, tự động hóa và quản lý tập trung thông tin nhân sự ngân hàng; triển khai giải pháp Quản lý tài sản nợ và có bằng nguồn lực nội bộ…

Về việc nâng cao năng lực hạ tầng công nghệ: Bước tiến lớn nhất trong công tác hiện đại hóa hạ tầng công nghệ của VietinBank là triển khai thành công kiến trúc hướng dịch vụ, làm thay đổi căn bản kiến trúc ứng dụng, thay thế việc tích hợp Điểm - Điểm giữa các hệ thống hiện tại sang mô hình tích hợp qua lớp giữa, giúp nâng cao năng lực quản trị của toàn hệ thống…

Bên cạnh đó, VietinBank cũng đã tăng cường hệ thống Giám sát an ninh doanh nghiệp (ESM); hệ thống Giám sát ứng dụng tập trung (CAM); hệ thống Quản lý nội dung doanh nghiệp (ECM)…

2. Các định hướng chiến lược về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2015 - 2020

Phát triển ứng dụng, thúc đẩy kênh phân phối đưa Mobile Banking trở thành một kênh chính của ngân hàng trong tương lai; tăng cường khai thác thông tin khách hàng qua hệ thống mạng xã hội, mở rộng thực hiện công nghệ hóa, số hóa tại các chi nhánh.

Chú trọng phát triển ứng dụng quản lý thông tin khách hàng thông qua việc vận dụng chức năng CRM cơ bản trong Touch Point Sale & Service, thúc đẩy quản lý quan hệ khách hàng và bán chéo, phân khúc giá và phí dịch vụ theo từng nhóm khách hàng, thu thập thông tin khách hàng qua mạng xã hội.

Đẩy mạnh hiệu quả xử lý nghiệp vụ thông qua việc đẩy mạnh khả năng thanh toán, cung cấp chức năng thanh toán trong các lĩnh vực. Cùng với đó là cung cấp công cụ để tối ưu hóa, tăng năng suất lao động của các khối nghiệp vụ, tích hợp hệ thống ERP với thông tin khách hàng.

Tận dụng chức năng trong Core để cung cấp gói sản phẩm, linh hoạt chính sách phí, đầu tư thêm hệ thống về quản lý dòng tiền, sản phẩm supply chain, factoring, xử lý nợ…

Nâng cao hiệu quả quản lý thông tin và kiểm soát dựa vào Kho dữ liệu doanh nghiệp đã xây dựng để thực hiện phân tích thông tin. Thực hiện quản lý Risk data mart và đánh giá rủi ro theo Basel II, định hướng quản lý tài chính và thông tin của tập đoàn.

Định hướng quy hoạch hạ tầng theo hướng ảo hóa máy tính cá nhân, áp dụng công nghệ lưu trữ đám mây, mở rộng phạm vi cung cấp hạ tầng cho công ty con, tăng cường đầu tư an toàn bảo mật thông tin.
Đảm bảo quản trị vận hành hệ thống CNTT thông suốt, an toàn bảo mật, đáp ứng yêu cầu kinh doanh.

Hoàn thành triển khai các dự án Chiến lược CNTT trong đầu năm 2016, đảm bảo chuyển đổi an toàn, tiếp quản và làm chủ hệ thống. Đặc biệt là 2 dự án trọng điểm: Thay thế Core Banking và Kho dữ liệu doanh nghiệp.

Xem các bài tham luận khác tại đây

Đảng bộ Trung tâm CNTT

null - VietinBank null - VietinBank