»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 26/6/2015 12:25

Chiến lược tái cấu trúc nguồn lực tài chính VietinBank giai đoạn 2015 - 2020

Đóng góp, bổ sung và làm rõ hơn mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 của VietinBank, Chi bộ Quản lý Cân đối vốn và Kế hoạch Tài chính (CĐV & KHTC) trình bày trước Đại hội Đảng bộ VietinBank lần IX bản tham luận: “Dự báo tình hình và đưa ra những định hướng chiến lược của VietinBank về tái cấu trúc nguồn lực tài chính giai đoạn 2015 - 2020”.

Đồng chí Nguyễn Khoa Đức Anh - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Quản lý CĐV & KHTC.

Trong suốt giai đoạn từ sau cổ phần hóa đến nay, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo VietinBank luôn tích cực đi đầu thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong việc tham gia tái cơ cấu và hỗ trợ các NHTM yếu kém, góp phần lành mạnh hóa, nâng cao hiệu quả và an toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Những nỗ lực của toàn hệ thống VietinBank đã đạt được kết quả hết sức khả quan, nâng cao năng lực quản trị điều hành, năng lực tài chính của ngân hàng, củng cố vị thế của VietinBank là Ngân hàng Thương mại trụ cột của Ngành Ngân hàng Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo VietinBank tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực hoạt động, đảm bảo phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững với những định hướng phát triển cụ thể như sau:

1. Về công tác chuyển đổi mô hình hoạt động

Nhờ chuyển đổi mô hình hoạt động theo các khối (độc lập giữa các khối kinh doanh và khối quản lý, hỗ trợ), hoạt động của VietinBank hiện nay đã được chuyên biệt hóa.

Giai đoạn tới, VietinBank tiếp tục công tác chuyển đổi mô hình theo chiều sâu, từng bước nâng cao khả năng vận hành của từng khối theo chuẩn quốc tế. Đồng thời, tăng cường tính kết nối giữa các bộ phận để hoạt động của hệ thống ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển.

2. Tái cơ cấu lại danh mục tín dụng và cho vay

VietinBank tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tín dụng, duy trì thế mạnh đối với mảng Khách hàng Doanh nghiệp lớn, đồng thời chuyển dịch dần cơ cấu cho vay sang các đối tượng khách hàng nhiều tiềm năng khác như Khách hàng FDI, Khách hàng vừa và nhỏ, tận dụng thương hiệu và mạng lưới rộng lớn để tăng cường bán chéo các sản phẩm, dịch vụ, mở rộng thị phần đối với mảng ngân hàng bán lẻ.

3. Đẩy mạnh và nâng cao hoạt động đầu tư tài chính

VietinBank cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính theo hướng đa dạng hơn giữa các nhóm tài sản nhằm đạt mục tiêu giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa nguồn lực. Ngoài ra hệ thống tiếp tục phát triển các sản phẩm đầu tư mới như phái sinh và cấu trúc, áp dụng các phương pháp quản lý danh mục đầu tư, kỹ thuật quản lý hiện đại và chuyên nghiệp.

4. Về hoạt động huy động vốn

Cơ cấu nguồn vốn sẽ được đa dạng với cả nguồn vốn từ nền kinh tế, vốn huy động từ liên ngân hàng, phát hành giấy tờ có giá… Bên cạnh đó, thông qua việc sử dụng các sản phẩm thanh toán hiện đại, cạnh tranh, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, VietinBank sẽ tăng cường thu hút các nguồn vốn giá rẻ, nguồn tiền gửi không kỳ hạn để tăng hiệu quả sử dụng vốn.

5. Về các hoạt động kinh doanh khác

Trong những năm tới, mục tiêu của VietinBank là đẩy mạnh tỷ trọng thu ngoài lãi trong tổng thu nhập để giảm bớt áp lực cho hoạt động tín dụng truyền thống. Tiếp tục phát triển mảng kinh doanh ngoại tệ, đưa ra các sản phẩm bán chéo linh hoạt, phát triển cơ sở khách hàng mới, tăng dần thị phần… Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử, thanh toán trực tuyến, ngân hàng bán lẻ và duy trì thị phần thẻ đứng đầu, tăng tỷ trọng phí thu được từ hoạt động thẻ và ngân hàng điện tử.

6. Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro và chất lượng tín dụng

Đảm bảo mở rộng quy mô hoạt động đi đôi với nâng cao công tác kiểm soát rủi ro, kiểm soát chất lượng tài sản ở mức tốt nhất, VietinBank sẽ tiếp tục triển khai quản lý rủi ro trên cơ sở tuân thủ các quy định của NHNN và các cơ quan quản lý khác, đồng thời, áp dụng các chuẩn mực Basel II của Ủy ban Basel cũng như các thông lệ quốc tế khác về quản lý rủi ro.

7. Về tăng cường quy mô vốn, nâng cao năng lực tài chính

Thực hiện chủ trương của NHNN trong việc tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, ngày 14/04/2015, Đại hội đồng cổ đông năm 2015 của VietinBank đã thông qua việc sáp nhập với Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex (PG Bank).

Thông qua giao dịch này, ngoài việc vốn điều lệ tăng thêm 3.000 tỷ đồng, VietinBank còn tận dụng được mạng lưới sẵn có của PGBank về chi nhánh, phòng giao dịch, khách hàng hiện hữu, tạo điều kiện để VietinBank có thêm khả năng mở rộng và phát triển.

8. Hiện đại hóa hệ thống Công nghệ thông tin

Việc xây dựng hệ thống Core Banking mới (Core Sunshine) sẽ làm gia tăng khả năng quản trị, điều hành của hệ thống, đáp ứng được nhu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp kế hoạch về kinh doanh cũng như quản trị điều hành, dự kiến giai đoạn tới, VietinBank tiếp tục là một trong những ngân hàng hàng đầu, tiếp tục là trụ cột của Ngành Ngân hàng Việt Nam.

Xem các bài tham luận khác tại đây

Chi bộ Quản lý CĐV & KHTC