»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 06/3/2013 04:20

Khởi động Dự án ORP tại VietinBank

Tổng giám đốc VietinBank Nguyễn Văn Thắng công bố khởi động Dự án ORP.

Ngày 6/3, tại Hà Nội đã diễn ra lễ khởi động Dự án Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại VietinBank (Dự án ORP).

> Ký hợp đồng Dịch vụ Tư vấn hoàn thiện cơ cấu tổ chức

Dự lễ có ông Nguyễn Văn Thắng -Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Chủ Đầu tư Dự án; bà Nguyễn Hồng Vân -Ủy viên HĐQT, phụ trách Phòng Tư vấn Chính sách Dự án; ông Phạm Huy Thông -Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban Triển khai dự án, Giám đốc Dự án ORP;... Về phía đối tác có ông Marco Breu - Tổng Giám đốc McKinsey Việt Nam; ông Luca Martini - Giám đốc McKinsey Khu vực Thái Bình Dương; ông Trần Đình Cường - Tổng Giám đốc Ernst & Young Việt Nam, các chuyên gia tư vấn đại diện cho Liên danh nhà thầu tham gia dự án.

Dự án ORP là dự án mang tính chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển nhanh, mạnh, bền vững của VietinBank. Việc triển khai thành công dự án giúp VietinBank thực hiện 5 mục tiêu trọng tâm:
- Xây dựng chiến lược kinh doanh toàn hàng và chiến lược cho từng đơn vị kinh doanh, phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh VietinBank;
- Bảo đảm cơ cấu tổ chức và công cụ quản trị doanh nghiệp hiệu quả phù hợp với mục tiêu chiến lược của VietinBank trong từng thời kỳ; để trở thành Ngân hàng thương mại lớn nhất, hiện đại nhất với hiệu quả hoạt động tốt nhất Việt Nam và khu vực;
- Quản trị rủi ro phù hợp thông lệ quốc tế nhằm kiểm soát hiệu quả rủi ro hàng ngày, khai thác triệt để thế mạnh VietinBank, nâng hiệu quả hoạt động trên mọi phương diện; Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, hệ thống công nghệ, luồng công việc gọn nhẹ hướng tới khách hàng;
- Chiến lược nguồn nhân lực dài hạn và thực sự chủ động nguồn lực đáp ứng sự phát triển nhanh, mạnh, bền vững và chiến lược kinh doanh VietinBank trong từng thời kỳ;
- Khẳng định giá trị thương hiệu VietinBank đem lại giá trị đối với cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống.

Đây là dự án chuyển đổi toàn diện, ảnh hưởng và tác động mạnh mẽ, sâu rộng tới mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh đến từng cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống như: hiệu quả hoạt động kinh doanh, cơ cấu nhân sự, tài chính, cấu trúc tổ chức, văn hóa doanh nghiệp, quy trình hoạt động...Đây cũng là dự án đầu vào, là căn cứ cho việc triển khai một loại các dự án quan trọng khác đang triển khai tại VietinBank như dự án thay thế Corebanking, Basel II,...

Đại diện Ban lãnh đạo VietinBank và các thành viên đội Dự án ORP.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Tổng giám đốc Phạm Huy Thông đã giới thiệu cấu trúc tổ chức, các nhân sự chủ chốt và mô hình hoạt động của Dự án. Ông cam kết sẽ tạo điều kiện đầy đủ về cơ sở vật chất, kỹ thuật và nguồn lực trong suốt quá trình triển khai dự án.

Đại diện Liên danh nhà thầu, ông Apichai Sombornpakorn (Ernst&Young) và Raj Kamal (McKinsey) đã trình bày chi tiết hướng tiếp cận của tư vấn trong Dự án ORP, và cam kết sẽ dành sự quan tâm cao nhất, bố trí nguồn lực tốt nhất để đảm bảo kết quả cao nhất cho dự án này.

Phát biểu công bố khởi động dự án, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Thắng đã đề nghị các thành viên Ban Lãnh đạo VietinBank chủ động tham gia chỉ đạo sát sao, có hiệu quả, định hướng cho các Phòng/Ban/Đơn vị phối hợp chặt chẽ, đúng lịch trình với Phòng Tư vấn chính sách Dự án ORP và Nhà thầu trong việc nghiên cứu đánh giá thực trạng, cung cấp thông tin theo yêu cầu, rà soát sản phẩm bàn giao, đưa ra các ý kiến phản biện để áp dụng có kết quả các đề xuất, đảm bảo dự án thực hiện đúng tiến độ với hiệu quả cao nhất. Tổng Giám đốc cũng bày tỏ sự tin tưởng và yêu cầu phía nhà thầu liên danh McKinsey – Ernst&Young sẽ dành sự quan tâm cao nhất và nguồn lực tối đa cho Dự án ORP. 

Phòng TVCS - ORP