»

Giá vàng giao ngay thế giới 9h14' ngày 19/6: 154,75 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 9h52' ngày 19/6 mua: 3.681 nghìn đồng/chỉ, bán: 3.701 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 19/6: VN-Index: 962,16 -25,18 HNX-Index: 110,58 -2,47 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 20/6/2011 08:30

Đảng bộ VietinBank tổ chức học Nghị quyết Đại hội XI đợt 3

Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW Trần Thanh Khê quán triệt Nghị quyết Đại hội XI tại VietinBank.

Chủ nhật 19/6 tại Hà Nội, Đảng bộ VietinBank tổ chức Hội nghị học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đợt 3 cho trên 600 đảng viên.

Đến dự Hội nghị có các đồng chí: PGS.TS. Phạm Văn Linh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW; Trần Thanh Khê - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW; Nguyễn Văn Bình - Phó Bí thư thường trực Đảng bộ VietinBank và trên 600 đảng viên thuộc các chi bộ Trụ sở chính, các Đảng bộ Chi nhánh: Tp.Hà Nội, Thanh Xuân, Đông Anh, Nam Thăng Long, Tây Hà Nội, Hoàng Mai, Hà Tây, Nguyễn Trãi, Sông Nhuệ, Láng Hòa Lạc, Đông Hà Nội, Sở giao dịch và Trung tâm công nghệ thông tin.

Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết XI lần này được các giảng viên truyền đạt những nội dung cơ bản gồm 5 chuyên đề: Nội dung cơ bản chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 -2012; Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng do đ/c Trần Thanh Khê trình bày; Nội dung cơ bản của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (Bổ sung và phát triển 2011); Báo cáo chính trị tại Đại hội XI của Đảng do PGS.TS. Phạm Văn Linh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW trình bày và Thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI của Đảng bộ VietinBank gồm 6 nhiệm vụ cụ thể và các chỉ tiêu chủ yếu từ nay đến năm 2015, 14 nội dung về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và 5 nội dung về công tác xây dựng Đảng do đ/c Nguyễn Văn Bình trình bày.

Qua nghiên cứu và học tập Nghị quyết Đại hội, sẽ giúp cho từng đảng viên hiểu rõ hơn quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng, từ đó xác định mục tiêu nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn hiện nay. Nhiệm vụ thiết yếu, hàng đầu then chốt, khẳng định sự lãnh đạo của Đảng luôn là nhân tố quyết định; sự đầu tàu gương mẫu của mối đảng viên và người đứng đầu đơn vị là nội dung quan trọng nhất để triển khai lãnh đạo hoạt động của VietinBank, của Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trước mắt là nhiệm vụ chính trị năm 2011.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Nguyễn Văn Bình yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo chỉ đạo quán triệt đầy đủ Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015; Chương trình hành động của Đảng ủy Khối, của Đảng bộ VietinBank để triển khai nghiêm túc; thảo luận, trao đổi kỹ chương trình hành động để lãnh đạo triển khai gắn với hoạt động của đơn vị. Bám sát diễn biến thị trường, chỉ tiêu, kế hoạch được giao, chương trình thực hiện Nghị quyết 11/CP của Chính phủ; Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tập trung chỉ đạo sát sao, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, kế hoạch được giao…

Sau một ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, các đảng viên đã tham gia học tập với tinh thần tự giác, trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của lớp học. Sau khi triển khai học tập, Đảng ủy VietinBank sẽ tổng hợp kết quả báo cáo Đảng ủy Khối DNTW và đánh giá kết quả học tập vào công tác Đảng năm 2011.

Trần Nhàn