»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO
Thay đổi tên gọi Chi nhánh Bến Thủy

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Quy chế Quản lý và Phát triển mạng lưới trong   hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 265/QĐ-HĐTQ-NHCT1 ngày 15/03/2014;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam số 181/NQ-HĐQT-NHCT1 ngày 02/02/2015 v/v phát triển mạng lưới;
- Căn cứ văn bản số 113/NGA-TTGS ngày 22/01/2015 của NHNN Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Nghệ An;

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK
TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1.Thay đổi tên Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bến Thủy như sau:
a) Tên và địa điểm cũ
- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt cũ: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bến Thủy;
- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt mới: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Phố Vinh;
- Địa điểm (không thay đổi):  229 Lê Duẩn, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

2. Ngày thay đổi tên gọi hoạt động chính thức: Các phòng giao dịch sẽ chính thức khai trương và hoạt động tại địa điểm mới kể từ ngày 09/03/2015.

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: Chi nhánh thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, Cấp tín dụng, Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; Và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng.

 

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác