»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Thông tin chi tiết

Họ và tên khai sinh: LÊ ĐỨC THỌ    
Họ và tên thường gọi: LÊ ĐỨC THỌ
Bí danh: Không có
Ngày tháng năm sinh: 25/7/1970
Nơi sinh: Phú Thọ
Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
CMTND số: 012942814 cấp ngày 11/4/2007 tại Hà Nội

Trình độ chuyên môn:

- Cử nhân, chuyên ngành Kế hoạch hóa KTQD, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội;

- Thạc sỹ, chuyên ngành Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

- Tiến sỹ, chuyên ngành Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Trình độ chính trị: Cao cấp

Vị trí công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT VietinBank

Quá trình công tác:

 • 11/1991 - 12/1992: Cán bộ Phòng Kế toán Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phú;
 • 01/1993 - 3/1995: Cán bộ Phòng Thông tin điện toán Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phú;
 • 4/1995 - 8/1996: Cán bộ Phòng Tín dụng Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phú;
 • 9/1996 - 12/1996: Tổ trưởng Tổ thẩm định thuộc Phòng Kinh doanh Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phú;
 • 01/1997 - 4/2002: Phó Trưởng Phòng Kinh doanh Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ; 
 • 5/2002 - 5/2003: Cán bộ Phòng Tín dụng Trung, dài hạn và Quản lý Dự án Ngân hàng Công Thương Việt Nam;
 • 6/2003 - 10/2003: Phó Trưởng phòng Cân đối Tổng hợp Ngân hàng Công Thương Việt Nam;
 • 11/2003 - 02/2006: Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp và Đầu tư Ngân hàng Công Thương Việt Nam;
 • 3/2006 - 3/2010: Trưởng Phòng Đầu tư Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; 
 • 4/2010 - 8/2013: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;
 • 8/2013 - 4/2014: Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 • 4/2014 - 10/2018: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
 • 31/10/2018 - Nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.