»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tiêu điểm Ngày 04/02/2013 05:00

Hệ thống Treasury MX.3 chính thức vận hành

Tổng Giám đốc VietinBank Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Hệ thống Treasury MX.3 là một giải pháp tích hợp, cho phép quản lý toàn diện hoạt động kinh doanh ngoại tệ và đầu tư theo luồng công việc tự động…

Ngày 04/02 tại Hà Nội đã diễn ra lễ bàn giao hệ thống Treasury MX.3. Dự lễ có ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VietinBank; bà Nguyễn Hồng Vân – Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban dự án Treasury; ông Lê Đức Thọ - Phó Tổng Giám đốc, Phó Ban dự án; ông Phạm Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc; về phía Murex có đại diện đội triển khai dự án Treasury tại VietinBank;…

Dự án Treasury là một dự án trọng điểm được Ban Lãnh đạo VietinBank ưu tiên thực hiện nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng trong bối cảnh hội nhập kinh tế. VietinBank đã lựa chọn giải pháp Treasury MX.3 của nhà thầu Murex Southeast Asia. Đây là một giải pháp tích hợp, cho phép quản lý toàn diện hoạt động giao dịch kinh doanh ngoại tệ và đầu tư thông suốt từ Bộ phận kinh doanh trực tiếp (Front Office), qua bộ phận Quản lý rủi ro (Middle Office) cho đến bộ phận hỗ trợ (Back Office) theo luồng công việc tự động được xây dựng phù hợp với nhu cầu của VietinBank.

Ngay sau Lễ khởi động Dự án, đội triển khai dự án Treasury của VietinBank đã phối hợp chặt chẽ với đội triển khai của Nhà cung cấp trong việc thiết kế, cấu hình và kiểm thử hệ thống. Để đảm bảo hệ thống được cấu hình và chuyển giao đầy đủ, Dự án Treasury đã thực hiện các giai đoạn kiểm tra theo đúng tiêu chuẩn, bao gồm: nghiệm thu cấu hình hệ thống, tích hợp hệ thống và người sử dụng. Để đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống, Đội Dự án cũng tiến hành soạn thảo các quy chế và quy trình hoạt động tổng quát.

Đến nay, sau hơn 12 tháng triển khai, giải pháp Treasury MX.3 của Murex được Ban Lãnh đạo VietinBank cho phép vận hành kể từ ngày 04/02/2013. Dự án Treasury chính thức bàn giao về các phòng ban nghiệp vụ để vận hành, quản lý hoạt động kinh doanh ngoại tệ và đầu tư của VietinBank.

Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Thắng đã đánh giá cao sự nghiêm túc, năng động và nhiệt huyết của tất cả các cán bộ tham gia dự án Treasury. Ông yêu cầu các phòng ban liên quan tiếp nhận, vận hành và quản lý hệ thống hiệu quả theo đúng chức năng nhiệm vụ được phân công.

Việc áp dụng giải pháp công nghệ tiên tiến này sẽ giúp VietinBank nâng cao năng lực phân tích, phát triển sản phẩm mới; nâng cao khả năng kiểm soát rủi ro, nâng cao hiệu quả xử lý và hỗ trợ giao dịch; và tăng trưởng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ và đầu tư.

Đại diện Ban lãnh đạo VietinBank và Đội triển khai dự án Treasury.

Đội dự án Treasury

null - VietinBank