»

Giá vàng giao ngay thế giới 9h14' ngày 19/6: 154,75 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 9h52' ngày 19/6 mua: 3.681 nghìn đồng/chỉ, bán: 3.701 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 19/6: VN-Index: 962,16 -25,18 HNX-Index: 110,58 -2,47 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

Tiêu điểm Ngày 07/02/2012 11:10

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của VietinBank

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Phạm Huy Hùng cùng các đ/c trong Ban Thường vụ, Ban Lãnh đạo VietinBank đến thăm và chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp 82 năm ngày thành lập Đảng.

Đảng ủy và Ban Lãnh đạo VietinBank quán triệt nhiệm vụ lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động kinh doanh là trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, đảm bảo hoạt động đúng hướng, chủ động hội nhập…

Năm 2011 là năm có nhiều khó khăn, thách thức do tác động của suy thoái kinh tế thế giới, thiên tai ở một số quốc gia cùng với những hạn chế nội tại của nền kinh tế đã tác động không nhỏ đến sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động của Ngân hàng thương mại (NHTM) nói riêng. Trong đó cạnh tranh thị phần, cạnh tranh lãi suất đầu vào, sản phẩm dịch vụ, mạng lưới, nguồn lực lao động ngày càng gay gắt,… Đảng, Nhà nước, Chính Phủ đã triển khai 6 giải pháp quan trọng nhằm kiềm chế lạm phát, kiên quyết giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội và quốc phòng - an ninh.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank/ NHCT) là một NHTM Nhà nước giữ vai trò quan trọng trong thực thi chính sách tiền tệ xiết chặt, linh hoạt theo nguyên tắc thị trường, đảm bảo thanh khoản hệ thống, thực hiện chính sách lãi suất trần huy động 14%. Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh giữ vai trò chủ đạo trong hệ thống NHTM, thực thi nghiêm túc sự chỉ đạo của NHNN. Đồng thời thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) là nòng cốt để Đảng, Nhà nước điều hành kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn, góp phần kiềm chế lạm phát, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường.

Năm 2011 Đảng ủy và Ban Lãnh đạo NHCT quán triệt sâu sắc nhiệm vụ lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, xây dựng Đảng là nhiệm vụ  then chốt, đảm bảo hoạt động đúng hướng, chủ động hội nhập. Đồng thời tập trung xây dựng văn hoá DN làm nền tảng cho sự phát triển bền vững. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi mặt hoạt động trong điều kiện hội nhập và phát triển có ý nghĩa quan trọng, đảm bảo sự thành công của hệ thống theo phương châm: An toàn - Hiệu quả - Hiện đại và tăng trưởng bền vững. Kết quả lãnh đạo hoạt động của Đảng bộ NHCT năm 2011 được ghi nhận trên các nội dung chủ yếu sau:

Một là: Đã kịp thời quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tổ chức học tập các các Nghị quyết Đại hội XI của Đảng với tinh thần nghiêm túc góp phần xây dựng Đảng, giúp đảng viên, tổ chức đảng nắm vững các nội dung cơ bản, đồng thời liên hệ gắn với lãnh đạo hoạt động kinh doanh của đơn vị, của hệ thống bằng các chương trình hành động cụ thể, đôn đốc thực hiện để đạt kết quả tốt.

Hai là: Đảng bộ coi việc học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội là nội dung quan trọng, lãnh đạo xây dựng Đảng mạnh về tổ chức và chính trị để nâng cao năng lực lãnh đạo trong tình hình mới và năm 2011 là năm xây dựng Đảng. Chủ động bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 02-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 11-NQ/CP của Chính phủ, Chỉ thị số 01-CT/NHNN của NHNN và Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Đảng uỷ Khối để thực thi có kết quả chính sách tiền tệ xiết chặt, linh hoạt theo nguyên tắc thị trường để tập trung lãnh đạo, biện pháp chủ động, tích cực sát sao, hiệu quả phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2011 đạt kết quả tốt, ấn tượng được Thống đốc NHNN biểu dương và đánh giá cao là NHTM lớn, hàng đầu, giữ vai trò chủ lực trong hệ thống NHTM. Cụ thể: Tăng trưởng tổng tài sản đạt 460 ngàn tỉ đồng, tốc độ tăng 25,4%; tăng trưởng nguồn vốn huy động 24,4%; dư nợ cho vay và đầu tư so với đầu năm tăng 24,8%; CAR đạt trên 10%, ROE đạt 25,4%, ROA đạt 1,96%. Là NHTM đạt lợi nhuận cao, tăng 58,9% so với kế hoạch, tăng 76% so với năm trước; nộp ngân sách Nhà nước 2.179 tỉ đồng theo đúng quy định, là một trong 10 đơn vị nộp thuế lớn nhất năm 2011; được NHNN chấp thuận để tập trung vốn cho các dự án lớn trọng điểm của Chính phủ, Bộ, Ngành, góp phần tích cực đảm bảo cân đối lớn của nền kinh tế. Đồng thời tập trung vốn cho vay nông nghiệp nông thôn (10%), đẩy mạnh cho vay sản xuất công nghiệp phụ trợ và kiểm soát chặt cho vay bất động sản, cho vay chứng khoán, góp phần tích cực vào kiềm chế lạm phát. Quá trình hoạt động luôn chú trọng lãnh đạo tăng cường kiểm soát hoạt động, quán triệt sâu sắc phương châm “Tăng trưởng đi đôi với an toàn” trên tất cả các mặt và triển khai nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng tăng trưởng hoạt động. Chỉ tiêu nợ xấu của hệ thống đạt mức thấp nhất ngành ngân hàng, với tỉ lệ 0,74% thể hiện sự nỗ lực cố gắng cao, liên tục của toàn hệ thống.

Ba là: Đã lãnh đạo triển khai hiện đại hoá, thực hiện chiến lược công nghệ thông tin với 19 Module quan trọng, tạo điều kiện xây dựng nền tảng công nghệ tiên tiến nhằm đẩy mạnh phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ, phát triển các sản phẩm dịch vụ của NHTM hiện đại, nâng cao khả năng quản trị hệ thống và chăm sóc khách hàng ngày càng tốt hơn. Năm 2011 đã khai trương đưa vào hoạt động hệ thống contact-center, đẩy mạnh hoạt động về thẻ Epartner với nhiều loại thẻ khác nhau đáp ứng yêu cầu sử dụng của khách hàng, phát triển thẻ chiếm khoảng 30% thị phần; đẩy mạnh hoạt động thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, chuyển tiền kiều hối đạt kết quả khả quan. Việc nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ và ngày càng hoàn thiện sản phẩm đáp ứng yêu cầu sử dụng của khách hàng đã góp phần tích cực vào thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt nam”, chấp hành sự chỉ đạo của Trung ương, của NHNN và của Đảng ủy Khối DNTW đồng thời cũng là yêu cầu khách quan phát triển bền vững của hệ thống.

Bốn là: Quán triệt sâu sắc và lãnh đạo làm tốt trách nhiệm xã hội góp phần thực hiện giải pháp an sinh xã hội tại Nghị quyết số 11-NQ/CP của Chính Phủ, thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, phát triển và tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, xoá đói giảm nghèo, xã hội hoá công tác an sinh xã hội đa tầng, đa lớp, vận động nhiều đơn vị cùng làm giúp cho người nghèo, người có khó khăn và các đối tượng chính sách xã hội, ổn định và nâng cao đời sống gắn với sinh hoạt cộng đồng.

Năm 2011 Đảng bộ và Ban Lãnh đạo tiếp tục hỗ trợ kinh phí trên 700 tỷ đồng, đã quyết toán được 664 tỷ đồng gồm nhiều lĩnh vực công tác an sinh xã hội, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ, giúp đỡ, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, lá lành đùm lá rách … được triển khai tích cực tại 63/63 tỉnh, thành phố, địa phương trong cả nước với nhiều đối tượng, nhiều lĩnh vực xã hội khác nhau được hưởng lợi, góp phần tích cực và làm tốt trách nhiệm xã hội.

Một số công việc cụ thể đó là: Đã xây dựng 20 ngàn ngôi nhà cho người nghèo, nhà văn hoá cộng đồng, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương; hàng trăm trường học mẫu giáo, trường bán trú, trường tiểu học; trên 100 xe ô tô cứu thương chất lượng cao theo đề án 1816 của Bộ Y tế và các bệnh viện huyện có khó khăn, các thiết bị y tế hiện đại như máy thở, giường đa năng,… hết sức cần thiết để nâng cao khả năng chăm sóc sức khoẻ nhân dân; trên 11000 phao cứu sinh …; hàng ngàn suất học bổng cho học sinh nghèo, học sinh không nơi nương tựa, xây dựng 06 hồ chứa nước và hệ thống nước sạch nông thôn. Hỗ trợ kinh phí 60 tỷ đồng xây dựng Trung tâm văn hoá tại đảo Nam Yết thuộc Quần đảo Trường Sa góp phần vào thực hiện chiến lược biển đảo theo Nghị quyết TW4.

Năm là: Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh cổ phần hoá, bán cổ phiếu cho các đối tác chiến lược để tăng vốn điều lệ đạt 20.230 tỷ đồng tăng 33%, vốn chủ sở hữu đạt 28 ngàn tỷ đồng, trên cơ sở phát triển hoạt động thể hiện sự tích cực, nỗ lực của toàn hệ thống, đúng định hướng của Chính Phủ và góp phần tái cơ cấu DN.

Dự kiến quý I/2012 sẽ bán tiếp cổ phiếu tăng vốn 5.000 tỷ đồng,  nâng vốn điều lệ lên 25.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu trên 30.000 tỉ đồng, là NHTM hàng đầu có quy mô vốn lớn tại Việt Nam là điều kiện quan trọng để phát triển hoạt động trong tương lai. Đẩy mạnh cổ phần hoá đã giúp cho NHCT nâng cao khả năng về tài chính, thu hút các nguồn lực tài chính trong và ngoài nước để chủ động phát triển hoạt động, đảm bảo khả năng thanh khoản, đáp ứng vốn cho các dự án lớn phát triển kinh tế xã hội.

Sáu là: Tập trung lãnh đạo kiện toàn tổ chức bộ máy mạng lưới hoạt động với 160 chi nhánh, 1000 phòng giao dịch, trụ sở ngày càng khang trang, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hoạt động. Năm 2011 là năm kiện toàn tổ chức bộ máy, thành lập các chi nhánh tại nước ngoài vừa đẩy mạnh và kịp thời củng cố một vài chi nhánh trong hệ thống còn hạn chế, yếu kém vươn lên đạt kết quả khả quan. Đồng thời nâng cao khả năng nguồn lực lao động, làm tốt các khâu trong công tác cán bộ như: Đào tạo, quy hoạch, tuyển dụng tập trung, đánh giá công việc minh bạch, rõ ràng, trẻ hoá đội ngũ nhất là các cán bộ chuyên môn cao được lãnh đạo quan tâm đạt kết quả tốt, ngày càng góp phần thay đổi cơ cấu lao động, nâng cao và phát huy yếu tố lao động trong đẩy mạnh kinh doanh; đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao nhận thức chính trị, nâng cao kiến thức chuyên môn và đổi mới cách thức tổ chức công việc với tinh thần: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và làm đạt kết quả công việc. Đổi mới tư duy, đổi mới cách nghĩ, cách làm, khắc phục khó khăn vượt qua thử thách, tìm cơ hội để phát triển, thực hiện tốt chủ trương: “Tư duy đúng, định hướng đúng và hành động đúng”.

Bảy là: Lãnh đạo đoàn thể chính trị, động viên đẩy mạnh thi đua, coi thi đua là động lực quan trọng và đổi mới thi đua gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và quán triệt đến tất cả các đơn vị. Đẩy mạnh học tập thực hiện nội dung văn hoá VietinBank, quy chế nội quy lao động … các cơ chế, quy chế giữ vững kỷ cương, kỷ luật, phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm đoàn viên, người lao động và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần, giữ vững và nâng cao thu nhập cho người lao động, tăng 15% so với năm trước, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, với mức chia cổ tức CTG năm 2011 là 20%. Lãnh đạo Đoàn thanh niên bám sát nhiệm vụ mục tiêu phấn đấu kiện toàn tổ chức Đoàn. Tăng cường giáo dục đoàn viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, xung kích trên mặt trận kỹ thuật, các công việc vất vả, khó khăn, để rèn luyện, phấn đấu, có nhiều đoàn viên ưu tú trưởng thành qua công việc được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tám là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên cơ sở kiện toàn tổ chức đảng gắn sát bộ máy chuyên môn, đảm bảo sự lãnh đạo xuyên suốt, sát thực tiễn; kịp thời quán triệt chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết đến cán bộ, đảng viên để nắm vững, chấp hành nghiêm túc đạt kết quả.
Đẩy mạnh học tập tư tưởng, học tập đạo đức và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng với các chuẩn mực: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; xây dựng ý chí, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức của người lao động; phát huy và nâng cao vai trò tổ chức đảng, sự gương mẫu của đảng viên. Đẩy mạnh việc kiện toàn tổ chức đảng, đề cao vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, trách nhiệm của các cấp uỷ, người đứng đầu đơn vị trong lãnh đạo hoạt động với tinh thần nhất thể hoá sự lãnh đạo của Đảng. Làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ công tác đảng, gương mẫu để “Làng nước theo sau” lôi cuốn, quy tụ quần chúng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2011 Đảng bộ đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bằng các văn bản, nghị quyết, chương trình công tác, đẩy mạnh công tác dân vận hệ thống chính trị theo QĐ-290/TW của Trung ương; dân chủ ở cơ sở theo KL-65/TW, đẩy mạnh và nâng chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt tổ chức đảng; tăng cường giáo dục và phát triển đảng viên mới bảo đảm cả về số lượng, chất lượng (Đã kết nạp được 199 đảng viên mới, trong đó 74% là đoàn thanh niên).

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền và đoàn thể nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra; phát huy sức mạnh toàn đơn vị vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ, xây dựng NHTM lớn, hàng đầu, củng cố và nâng cao uy tín thương hiệu VietinBank. Năm 2011 phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và đạt nhiều danh hiệu thi đua do Chính phủ và Đảng bộ cấp trên trao tặng; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về “Đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (2007 - 2010); Bằng khen của Đảng uỷ Khối cho 02 tập thể thuộc Ban Đảng chuyên trách và cá nhân đảng viên.

Một trong các bài học kinh nghiệm quý giá được rút ra trong quá trình lãnh đạo vận hành hoạt động những năm qua đó là:
1. Nâng cao nhận thức chính trị, nhận thức đúng đắn của bí thư cấp uỷ, người đứng đầu cộng với sự gương mẫu của cấp uỷ, của đảng viên luôn là yếu tố quan trọng trong lãnh đạo có hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, làm tốt vai trò tổ chức cơ sở đảng.
2. Để phát huy sức mạnh của tập thể trước hết phải thực hành dân chủ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và các nguyên tắc Đảng, coi dân chủ ở cơ sở là một nội dung quan trọng trong lãnh đạo của Đảng, là chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn và nền tảng giữ gìn khối đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Năm 2012 là năm tiếp tục giải quyết các khó khăn thách thức: Tiếp tục kiềm chế lạm phát ở mức một con số, giữ tốc độ tăng trưởng GDP ở mức hợp lý, gắn tăng trưởng với tái cấu trúc lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của DNNN. Ngành ngân hàng tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt theo tín hiệu thị trường. Đồng thời thực hiện chấn chỉnh, chỉnh đốn Đảng theo Chỉ thị, Nghị quyết Trung ương. Chấn chỉnh tái cấu trúc hoạt  động NHTM theo định hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đi vào chiều sâu, tiếp tục cổ phần hoá, bán cổ phiếu để tăng vốn; tiếp tục cơ cấu hoạt động nguồn vốn, đầu tư cho vay ở mức hợp lý. Đổi mới và nâng cao chất lượng nguồn lực lao động trên cơ sở đẩy mạnh làm tốt các khâu về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, coi đây là khâu đột phá quan trọng.

Năm 2012 cũng là năm bản lề quan trọng của hệ thống trên con đường chủ động hội nhập và phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh 4 hoá: Cổ phần hoá, hiện đại hoá, minh bạch công khai và chuẩn hoá hoạt động. Lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng là nhiệm vụ then chốt và xây dựng văn hoá làm nền tảng tinh thần của VietinBank để chủ động hội nhập và phát triển bền vững.

Với trách nhiệm là NHTM lớn, chủ lực, chủ đạo, nâng cao hiệu quả DNNN trên cơ sở tái cơ cấu lại hoạt động, nâng cao khả năng nguồn lực tài chính, lao động và quản trị điều hành hệ thống, đòi hỏi Đảng bộ và Ban Lãnh đạo tập trung lãnh đạo, bám sát diễn biến thị trường, bám sát chỉ đạo cấp trên, kịp thời đề ra biện pháp lãnh đạo đạt kết quả. Đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng, trách nhiệm cấp uỷ đảng, đẩy mạnh chấn chỉnh, xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XI nhằm xây dựng con người mới, làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, đẩy mạnh hoạt động để hội nhập và phát triển. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý tốt là yêu cầu khách quan đáp ứng yêu cầu hoạt động trong điều kiện cạnh tranh gay gắt trên bình diện mới, là nội dung quan trọng, là khâu đột phá thực hiện có kết quả các Nghị quyết TW và chiến lược cán bộ của NHCT đến năm 2020.

Đảng bộ NHCT tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, bám sát sự lãnh đạo của Đảng cấp trên, diễn biến thị trường để đề ra biện pháp lãnh đạo với một quyết tâm cao, với biện pháp chủ động, tích cực phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống nhằm xây dựng đơn vị, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2012 và góp phần là lực lượng chủ đạo, công cụ vật chất để Đảng, Nhà nước điều hành kinh tế vĩ mô; Thiết thực lập thành tích chào mừng 25 năm thành lập NHCT (tháng 8/1988 – 8/2013); Phấn đấu đến năm 2015 xây dựng NHCT là ngân hàng hàng đầu, thương hiệu mạnh, uy tín, trở thành Tập đoàn tài chính ngân hàng mạnh của Việt Nam phù hợp với định hướng lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong những năm tới.

Phạm Huy Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT