»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Quy trình sử dụng
  • Bước 1: Truy cập vào website bán hàng của nhà cung cấp hàng hoá dịch vụ
  • Bước 2: Chọn hàng hoá mà khách hàng muốn mua
  • Bước 3: Chọn nút thanh toán 
  • Bước 4: ĐVCNT xác nhận tính hợp lệ của đơn hàng và gửi thông tin đến cổng thanh toán để tiếp tục xử lý giao dịch 
  • Bước 5: Khách hàng nhập các thông tin về thẻ như: Tên chủ thẻ, số thẻ, thời gian phát hành 
  • Bước 6: Hệ thống sẽ chuyển sang trang web của VietinBank, tại đây khách hàng thực hiện kiểm tra và xác nhận số tiền thanh toán   
  • Bước 7: Hệ thống sẽ cung cấp mật khẩu OTP  qua tin nhắn SMS về số điện thoại di động của khách hàng. 
  • Bước 8: Khách hàng nhập mã OTP lên website của VietinBank để xác nhận giao dịch.  
  • Bước 9: Thông báo kết quả giao dịch và thanh toán.