»

Giá vàng giao ngay thế giới 10h05' ngày 18/02: 191,35 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 10h05' ngày 18/02 mua: 44.33 nghìn đồng/chỉ, bán: 44.65 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 18/02: VN-Index: 927.93 -6,84 HNX-Index: 110.08 +0,51 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

Bảo lãnh

 

VietinBank cam kết bằng văn bản với Bên nhận bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho Bên được bảo lãnh khi Bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với Bên nhận bảo lãnh. VietinBank cung cấp các hình thức bảo lãnh: Thư bảo lãnh, Hợp đồng bảo lãnh, Thư tín dụng dự phòng.

 alt=

Lợi ích dành cho Doanh nghiệp

  • Được sử dụng uy tín của VietinBank để đảm bảo cho việc thực hiện các nghĩa vụ đã thỏa thuận với Bên nhận bảo lãnh, giúp Bên được bảo lãnh đủ điều kiện tham gia giao dịch cơ sở;   
  • Bảo lãnh do VietinBank phát hành sẽ có độ tin cậy cao, được chấp nhận rộng rãi, có thể xác thực tính chân thật của bảo lãnh thông qua trang Web https://www.vietinbank.vn/lcVerify;
  • Được tư vấn, lựa chọn phương thức bảo lãnh phù hợp, được tư vấn, hỗ trợ xử lý các tranh chấp khi thực hiện giao dịch cơ sở. 

VietinBank phát hành bảo lãnh dựa trên cam kết bảo lãnh đối ứng của ngân hàng khác, theo đó, VietinBank cam kết bằng văn bản với Bên nhận bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho Bên được bảo lãnh khi Bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với Bên nhận bảo lãnh. VietinBank cung cấp các hình thức tái bảo lãnh: Thư bảo lãnh, Hợp đồng bảo lãnh, Thư tín dụng dự phòng.

 alt=

Lợi ích dành cho Doanh nghiệp

  • Được sử dụng uy tín của VietinBank để đảm bảo cho việc thực hiện các nghĩa vụ đã thỏa thuận với Bên nhận bảo lãnh, giúp Bên được bảo lãnh đủ điều kiện tham gia giao dịch cơ sở;   
  • Lựa chọn Vietinbank là ngân hàng tái bảo lãnh sẽ giúp tăng uy tín cho các Ngân hàng phát hành bảo lãnh đối ứng, dễ dàng tiếp cận và đáp ứng được yêu cầu của Bên được bảo lãnh;
  • Thuận tiện cho Bên nhận bảo lãnh trong việc đòi tiền tại ngân hàng quen thuộc và xử lý tranh chấp bằng ngôn ngữ và theo luật pháp Việt Nam.