»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Giao dịch ngoại tệ quyền chọn

Là giao dịch giữa bên mua quyền (Doanh nghiệp) và bên bán quyền (VietinBank), trong đó bên mua quyền có quyền nhưng không có nghĩa vụ mua hoặc bán một lượng ngoại tệ xác định ở một mức tỷ giá xác định trong một khoảng thời gian thỏa thuận trước. Nếu bên mua quyền chọn thực hiện quyền của mình thì bên bán quyền có nghĩa vụ bán hoặc mua lượng ngoại tệ trong hợp đồng theo tỷ giá đã thỏa thuận trước.

Nhu cầu khách hàng:

  • Xác định mức chi phí tối đa (quyền chọn mua) hay mức lãi tối thiểu (quyền chọn bán)...
  • Lựa chọn mức tỷ giá giúp tối đa hóa lợi ích;
  • Phòng ngừa rủi ro biến động tỷ giá;
  • Tìm kiếm cơ hội sinh lời từ các biến động có lợi của tỷ giá.   

Giải pháp của chúng tôi:

Quyền chọn ngoại tệ (OPTION):

  • Có hai loại quyền chọn ngoại tệ: Quyền chọn mua, Quyền chọn bán;
  • Tỷ giá thực hiện: Là giá thỏa thuận giữa bên mua quyền và bên bán quyền;
  • Phí quyền chọn: Là số tiền mà bên mua quyền chọn phải trả cho bên bán quyền chọn để có được quyền chọn mua hoặc bán ngoại tệ.