»

Giá vàng giao ngay thế giới 15h00' ngày 04/08: 238.84 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 15h00' ngày 04/08 mua: 56.83 nghìn đồng/chỉ, bán: 58.00 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 04/08: VN-Index: 827.57 +12.92 HNX-Index: 112.50 +2.08 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

Hoán đổi lãi suất

Là giao dịch trong đó các bên thực hiện trao đổi lãi của một đồng tiền sang lãi của một đồng tiền khác. Việc trao đổi vốn gốc đầu kỳ và/hoặc giảm dần/tăng dần trong kỳ do hai bên thỏa thuận thực hiện hoặc không thực hiện nhưng hai bên cam kết trao đổi khoản vốn gốc vào cuối kỳ theo tỷ giá đã được thỏa thuận từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Nhu cầu khách hàng:

  • Tái cơ cấu dòng tiền và cân đối nguồn tài sản nợ;
  • Xác định trước chi phí phải sử dụng từ đó xây dựng kế hoạch tài chính và chủ động trong kinh doanh;
  • Phòng ngừa rủi ro biến động lãi suất cho từng khoản nợ.   

Giải pháp của chúng tôi:

Hoán đổi lãi suất (IRS):

  • Không hoán đổi gốc thực tế (khoản gốc chỉ là cơ sở để xác định số tiền lãi thanh toán);
  • Có nhiều lựa chọn hoán đổi (Thả nổi -> Cố định, Cố định -> Thả nổi);
  • Số dư nợ gốc tính lãi có thể thiết kế phù hợp với luồng tiền gốc (hoán đổi lãi suất tiền gốc giảm dần);
  • Lãi suất tham chiếu theo các chỉ số lãi suất khác nhau được sử dụng trên thị trường tiền tệ (Libor, Euribor,...).