»

Giá vàng giao ngay thế giới 15h00' ngày 04/08: 238.84 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 15h00' ngày 04/08 mua: 56.83 nghìn đồng/chỉ, bán: 58.00 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 04/08: VN-Index: 827.57 +12.92 HNX-Index: 112.50 +2.08 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

Hoán đổi tiền tệ chéo

Giao dịch trong đó các bên cam kết định kỳ thanh toán cho bên kia khoản tiền lãi tính theo một loại lãi suất thả nổi hoặc cố định bằng cùng một đồng tiền (đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ) trên cơ sở cùng một khoản vốn gốc danh nghĩa nhất định. Khoản vốn gốc danh nghĩa mang tính chất làm căn cứ tính toán, các bên không trao đổi vốn gốc cho nhau.

Nhu cầu khách hàng:

  • Phòng ngừa rủi ro biến động lãi suất và tỷ giá, đặc biệt trong trung và dài hạn;   
  • Kiểm soát hiệu quả các dòng lưu chuyển tiền tệ của mình;
  • Giảm thiểu chi phí vốn hoặc chi phí cơ hội về lãi trên cơ sở nhận định tốt xu hướng thị trường.

Giải pháp của chúng tôi:

Hoán đổi ngoại tệ chéo (CCS):

  • Trao gốc đầu kỳ (tùy chọn) và trao đổi gốc cuối kỳ (bắt buộc);
  • Số dư nợ gốc hoán đổi có thể giảm dần trong kỳ, phù hợp với luồng tiền gốc;
  • Có thể hoán đổi từ lãi suất thả nổi - thả nổi, cố định - cố định, cố định - thả nổi.