null - VietinBank

»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Kinh doanh ngoại tệ và Sản phẩm phái sinh

Với thế mạnh về nguồn vốn ngoại tệ cùng mạng lưới rộng trên toàn quốc, VietinBank sẵn sàng đáp ứng nhanh chóng, kịp thời nhu cầu ngoại tệ của Doanh nghiệp với giá cả cạnh tranh đồng thời hỗ trợ Doanh nghiệp chủ động kiểm soát rủi ro phát sinh từ biến động tỷ giá, qua đó tối ưu hóa lợi nhuận của Doanh nghiệp.

Giao dịch ngoại tệ giao ngay

Là giao dịch mua/bán một lượng ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay trên thị trường tại thời điểm giao dịch và kết thúc thanh toán trong vòng 02 ngày làm việc tiếp theo.

Giao dịch ngoại tệ kỳ hạn

Là giao dịch mua/bán ngoại tệ theo mức tỷ giá được xác định vào thời điểm cam kết và thực hiện thanh toán vào thời điểm xác định trong tương lai.

Giao dịch ngoại tệ hoán đổi

Là giao dịch đồng thời mua và bán cùng một lượng ngoại tệ trong đó kỳ hạn thanh toán khác nhau và tỷ giá được xác định ngay tại thời điểm giao dịch.

Giao dịch ngoại tệ quyền chọn

Là giao dịch giữa bên mua quyền và bên bán quyền, trong đó bên mua quyền có quyền nhưng không có nghĩa vụ mua hoặc bán một lượng ngoại tệ xác định...

Hoán đổi lãi suất

Là giao dịch trong đó các bên cam kết định kỳ thanh toán cho bên kia khoản tiền lãi tính theo một loại lãi suất thả nổi hoặc cố định bằng cùng một đồng tiền.

Hoán đổi tiền tệ chéo

Là giao dịch hoán đổi lãi suất với việc trao đổi các dòng tiền của hai đồng tiền khác nhau trong tương lai.