null - VietinBank

»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Dịch vụ Ngân hàng đầu tư

Là tên tuổi lâu năm trên thị trường tài chính với nguồn lực dồi dào về nhân sự và mạng lưới chi nhánh rộng khắp trên toàn quốc, VietinBank cung cấp đa dạng các dịch vụ Ngân hàng đầu tư nhằm gúp khách hàng đa dạng hóa kênh huy động vốn, tái cơ cấu tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh… phục vụ mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.

Tư vấn phát hành trái phiếu


Giúp doanh nghiệp huy động nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án mới, cơ cấu tình hình tài chính.

Tư vấn phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Giúp khách hàng tiếp cận kênh huy động vốn tư công chúng trên thị trường chứng khoán, tăng tính minh bạch hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực hoạt động và sức cạnh tranh.

Tư vấn cổ phần hóa

Giúp khách hàng chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty cổ phần, tân dụng các lợi thế của loại hình công ty cổ phần trong việc huy động vốn.

Tư vấn niêm yết chứng khoán

Giúp khách hàng niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung, tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của doanh nghiệp.

Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp

Tư vấn cho khách hàng trong quá trình giá trị của doanh nghiệp dựa trên các phương pháp định giá như chiết khấu dòng tiền, chỉ số so sánh giá và phương pháp tài sản dòng.

Tư vấn mua bán và sát nhập doanh nghiệp

Tư vấn tìm kiếm và thực hiện giao dịch với đối tác tài chính/ đối tác chiến lược cung cấp vốn lẫn năng lực điều hành quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.