»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Quản lý vốn tập trung

Là sản phẩm hỗ trợ doanh nghiệp (ĐVC) quản lí nguồn thu – chi từ các đơn vị thành viên (ĐVTV).

  • Khi số dư trên tài khoản của các ĐVTV vượt quá Hạn mức tiền gửi tối đa, VietinBank sẽ tự động điều chuyển phần số dư vượt Hạn mức tiền gửi tối đa từ tài khoản của các ĐVTV về Tài khoản trung tâm của ĐVC.
  • Khi số dư trên tài khoản của các ĐVTV thấp hơn Hạn mức tiền gửi tối thiểu, VietinBank sẽ tự động chuyển số tiền thiếu so với Hạn mức tiền gửi tổi thiểu từ Tài khoản trung tâm của ĐVC về tài khoản của ĐVTV.   

Dành cho các doanh nghiệp

  • Có các đơn vị thành viên là các chi nhánh, xí nghiệp, đơn vị phụ thuộc,...
  • Có nhu cầu quản lý và tập trung nguồn thu về tài khoản của đơn vị chính mỗi ngày;
  • Muốn quản lý nguồn thu tự động và hiệu quả qua báo cáo giao dịch hàng ngày.
null - VietinBank