»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Cho vay theo chương trình tín dụng quốc tế

VietinBank cung cấp các sản phẩm cho vay với nhiều ưu đãi đặc biệt dành cho Doanh nghiệp thông qua các nguồn vốn tín dụng quốc tế.

Chương trình tín dụng SMEPP-JICA III

Chương trình tín dụng có nguồn vốn quốc tế với nhiều ưu đãi tài trợ cho các Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ.

Chương trình tín dụng GCPF

Chương trình tín dụng có nguồn vốn quốc tế tài trợ cho các Dự án tiết kiệm và hiệu quả năng lượng.

null - VietinBank
null - VietinBank